Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 • Humana har tagit fram en modell för att kunna mäta och följa utvecklingen inom verksamheterna. Modellen bygger på två parallella angreppssätt: kvantitativa nyckeltal som bildar ett index, Humana quality index, HQI, samt klientens individuella plan där fokus ligger på personliga mål som styr insatsen.
 • Båda perspektiven är lika viktiga för att skapa en helhetsbedömning av kvaliteten.
 • För första året redovisar vi HQI för Humana samt för varje affärsområde.

Quality index. Ett diagram

Humana quality index, HQI, består av sju nyckeltal

 • kundnöjdhet
 • allvarliga avvikelser
 • medarbetarnöjdhet
 • ledarskapsindex
 • frisknärvaro
 • Humanas värderingar  
 • utbildningar i Humana Academy 

  Nyckeltalen mäts i en skala 1–100 och vägs samman i ett index med ett långsiktigt mål för Humana som är 100. 2018 uppgick HQI till 92, vilket är en förbättring från föregående år som var 89.

Individuella planer.PNG

För alla kunder och klienter är det viktigt att det upprättas en individuell plan, i Sverige genomförandeplan. Vi mäter andelen kunder/klienter som har en individuell plan som är upprättad och uppföljd enligt planering.

Antal personuppgiftsincidenter rapporterade till Dataskyddsinspektionen 2018

 • Sverige, 4 stycken
 • Finland, 0 stycken
 • Norge, 2 stycken

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård