Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

I Humana Finlands verksamheter har vi systematiskt samlat in våra klienters, närståendes och placerande socialarbetares erfarenheter och synpunkter sedan år 2016. Genom deras feedback har vi velat göra möjligt för våra klienter att delta i att förbättra våra tjänster för att bättre tillgodose deras behov.

Under år 2018 mottog vi synpunkter från totalt 3 874 personer. Av dessa var 2605 från våra klienter, 934 från socialarbetare och 335 från anhöriga. Den genomsnittliga bedömningen från alla våra klienter och deras anhöriga var 8,58 (på en skala från 0-10). NPS (net promotor score) var 61 (på en skala från -100 till +100).

Våra klienter är mycket nöjda med bemötandet från våra medarbetare vilket de uppfattar som respektfullt och det får betyget 9 av 10 i undersökningen.

För oss är det viktigt att synpunkterna från våra klienter innebär att de kan vara med och påverka innehållet i insatsen. I äldreomsorgen har vi märkt att våra klienter inte tror sig ha möjlighet att påverka och det vill vi visa att de verkligen har. Följaktligen kommer vi under 2019 att fokusera på att utveckla arbetet med klientundersökningar så att vi bättre tar hänsyn till våra klienters individuella önskemål, känslor och livssituation.

Utöver klientundersökningar genomförde vi under 2018 en särskild undersökning riktad till omsorgsbranschen i Finland och våra samarbetspartners. Vi fick bra feedback från undersökningen, speciellt rörande vårt engagemang för klienten och dennes situation. Vår verksamhet ansågs mycket klientorienterad, att vi är observanta på individens behov och är flexibla. I ljuset av undersökningen tror vi att vår personal har lyckats tala samma språk som våra klienter och bemöta dem som individer.

För att utveckla det systematiska förbättringsarbetet genomförde vi under 2018 egenkontroll och lade in tydliga planer. Vi utvecklade också ett verktyg för att mäta effektivitet i vård och omsorg under år 2018. Denna bedömning görs tillsammans med klienterna. Vi hoppas att det stärker klienten i dennes möjlighet att vara med och påverka sin egen vård.

Klientupplevelse 2018

Jag minns dessa stunder, de har visat mig att jag är viktig för någon.

Klient på ett av våra hem för ungdomar

Tack för att mamma är i en säker miljö och inte behöver vara ensam.

Anhörig till klient på ett av våra äldreboende

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård