Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Arbeid med kvalitetsforbedring i Humana omsorg og assistanse

Humana omsorg og assistanse har i 2018 jobbet med flere prosjekter knyttet til kvalitetsforbedring av våre tjenester. Kvalitetsavdelingen driver aktiv intern revisjon for å sikre kvalitet, samt avdekke eventuelle avvik. I tillegg har divisjonene tilsyn fra eksterne etater som Fylkesmannen, Bufetat, Helfo og kommuner som vi har avtaler med. Et av de store prosjektene i 2018 har vært knyttet til en avdeling som både ved intern- og ekstern revisjon fikk påvist mangler i kvaliteten. Tiltaket er relativt nytt, og hadde kort tid på seg til etablering, før brukere flyttet inn. Det har også i driftsperioden vært flere ledere inne, noe som øker risikoen for svikt i kvaliteten.

Avvikene som ble avdekket var på systemnivå, og knyttet til mangelfulle rutiner og dokumentasjon, mangelfulle opplæringsplaner og for dårlig bruk av avvikssystemet. Individtilsyn for brukerne fant god utvikling hos brukerne og god omsorg.

Ved denne type avvik nedsettes det en prosjektgruppe som får ansvar for å rette opp avvikene, samt sørge for at nye arbeidsmåter implementeres i driften for å forhindre nye avvik. Prosjektgruppen ble ledet av divisjonsdirektør, og bestod ellers av kvalitetssjef, regionleder og avdelingsleder. Det ble laget en «task list» med oppgaver direkte knyttet til lukking av avvik, forventet resultat, frister og ansvarlig. De ansatte ble involvert gjennom møter i avdelingene. Listen ble fulgt opp hver uke for å sikre framdrift i oppgavene. Fordi avdelingene så raskt ble startet opp hadde de ansatte ikke fått tilstrekkelig tid for samkjøring og opplæring. Det ble derfor iverksatt omfattende opplæring på aktuelle tema, og lagt planer for hvordan dette skulle ivaretas videre.

I hele arbeidsperioden hadde vi tett kontakt med oppdragsgiver, og informerte dem om hva vi iverksatte av tiltak. Det ble gjennomført internrevisjon av kvalitetsavdelingen for å sikre at tiltakene ble implementert. Nytt eksternt tilsyn medførte lukking av avvikene høsten 2018.

Evaluering av prosessen har gitt oss verdifull erfaring med å jobbe raskt og systematisk for å rette opp avvik, samt sørge for implementering av ny praksis i avdelingene.


«Hei!

Jeg vil takke deg og dine flotte ansatte på avdelingen. Sønnen vår ble plassert akutt i avdelingen i april. Det er den vondeste avgjørelsen vi har tatt noen gang. En forferdelig avvisning av et barn man elsker så høyt og inderlig på tross av alle belastninger han «påfører» oss. Vi ble møtt på en fantastisk måte av deg og dine ansatte. Du var tydelig, og holdt det du lovet. Du lyttet til oss. Vi opplevde at vår sønn ble møtt på en flott måte. Og det viktigste var at han selv opplevde seg møtt. Han trivdes, og likte alle ansatte. Han følte seg trygg. Vi ville bare at du skulle vite at det betydde enormt mye for oss foreldre. Sønnen vår kan fremdeles nevne dere på avdelingen med gode minner, han kunne nok ønsket å ta med seg alle de ansatte til det nye stedet. J Vi har fortsatt en vei å gå før vi er i mål, men det er en positiv utvikling.

Med vennlig hilsen en mor og en far


 

Brukerundersøkelse på barnevern institusjon

Brukerundersøkelse på barnevern institusjon

Brukerundersøkelse på barnevern institusjon

Brukerundersøkelse på barnevern institusjon

Trygge og gode familiehjem

Trygge og gode familiehjem

Jeg har det bra her jeg bor nå

Trygge og gode familiehjem

Jeg får hjelp til å holde kontakt med familien min

Trygge og gode familiehjem

Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2018 og 61 prosent av de spurte deltok.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård