Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Tillbaka till Våra affärsområden

Humana Assistans arbetar för varje individs rätt till ett bra liv. Vi vet att trygghet och individanpassad assistans är mycket viktigt och vill att varje kund ska känna sig nöjd med sin assistans hos oss. Därför är kvalitetsarbetet en central del av vår verksamhet. Vi arbetar systematiskt och mäter bland annat kundnöjdhet.

Radikal kundinvolvering

I september 2018 genomfördes Humanas första Humanathon. Syftet var att sätta ständiga förbättringar på agendan och att involvera både våra kunder och medarbetare i Humanas förbättringsarbete. 220 medarbetare fördelade på 27 grupper arbetade med att mejsla fram ett förbättringsförslag som, i slutet av dagen, skulle presenteras för ett draknäste bestående av kunder, assistenter och medlemmar från affärsområdets ledningsgrupp och från Humanas koncernledning.

Ett uppskattat inslag under dagen var feedbackminglet där alla medarbetare fick mingla runt bland sina kollegor, kunder, assistenter och medlemmar från ledningen i syfte att testa sin projektplan och för att vässa sitt förbättringsförslag ytterligare. I slutet av dagen fick alla grupper sälja in sin idé för varsitt draknäste som sedan utsåg en vinnare. I en slutjury utsågs sedan en slutlig vinnare av Humanathon, Humanalöftet. En uppskattad dag där mer än 200 medarbetare fick lära sig en konkret metod för förbättringsarbete och ett startskott för Humanas kundinvolverande arbete med ständiga förbättringar.

Under dagen framkom 27 olika idéer, förbättringsförslag, och av dessa har 12 stycken förslag utöver vinnaren blivit inplockade i affärsplanen.

Organisationer som gör medarbetare och kunder delaktiga i förbättringsarbete och arbetar processorienterat med sitt ledningssystem lyckas bättre när det kommer till såväl välmående som tillväxt. Humanathon var bara ett startskott för ett fortsatt arbete med ständiga förbättringar!

nki assistans1.PNG

Humana Assistans genomför årligen ett par nöjd kund undersökningar där våra kunder ger oss feedback om våra tjänster.

NKI= Nöjd kundindex, kundernas nöjdhet på en 100 gradig skala, mäts enligt Svenskt kvalitetsindex, SKI.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård