Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Luftvägsstopp

En av Humanas barnkunder sitter och äter middag med hjälp av sin assistent. Kund signalerar att hen är mätt och assistent slutar mata. Kund börjar kräkas och sätter i halsen. Assistenten sätter kund framåtlutad för att hjälpa kund, men kund sätter ändå i halsen och får luftvägsstopp i 5 minuter. Ambulans tillkallas direkt. Kund har kända ät- och sväljsvårigheter.

Assistenten saknade hjärt- och lungräddningsutbildning och arbetsplatsen saknade även tydliga rutiner för dessa händelser.

Åtgärder i verksamheten

  • Uppdatera genomförandeplanen och förtydliga matsituationens rutiner
  • Skriva rutin för luftvägsstopp hos kunden
  • Boka HLR-utbildning till alla assistenter
  • Informera alla tjänstepersoner om vikten av att se till så assistenterna har kunskap om HLR.

Beslut från IVO
IVO avslutar ärendet, efter komplettering, utan ytterligare åtgärder.

Tid för det inträffade
2021-06-08

Tvångsåtgärd vid medicinering

Under en introduktion av assistent från kommunen använde en av Humanas assistenter tvångsåtgärder mot kund under medicingivning. Assistenten skulle ge kund ett vagitorium, men kunden visar tydligt motstånd och ovilja mot medicingivningen genom att skrika nej och sparkas. Humanas assistent fortsatte ändå medicingivning under fasthållning.

Åtgärder i verksamheten

  • Informationsförtydligande till assistentgruppen gällande när kund avböjer läkemedel.
  • Tillägg av information om skydds- och begränsningsåtgärder i checklistor och mallar för introduktionssamtal med nyanställda assistenter.
  • Information om kravet på utbildning i skydds- och begränsningsåtgärder för alla personliga assistenter.
  • Säkra samarbetet i kundteamet vid uppstart av ny kund. Rutinen Ny kund uppdateras.
  • Åtgärder utifrån pågående koncernövergripande förbättringsarbete gällande skydds- och begränsningsåtgärder.

Beslut från IVO
IVO avslutar ärendet, men kommer under 2021 följa upp om åtgärderna gett avsedd effekt.

Tid för det inträffade
2021-04-26