1. Start
  2. Om Humana
  3. Kvalitet
  4. Kvalitetsledningssystem
Mieletön tulevaisuus Oulussa 12.10.2023.
Mieletön tulevaisuus Oulussa 12.10.2023.

Kvalitetsledningssystem

Humana strävar ständigt efter att utveckla våra tjänster efter människors behov och samhällets övergripande målsättningar för vård- och omsorgssektorn.

Vår drivkraft kommer från en önskan om att förbättra livskvaliteten för våra klienter och skapa en positiv vardag. Vi vill vara det självklara valet för våra kunder, klienter och uppdragsgivare.

Att hela tiden sträva efter att bli bättre är en naturlig hel av vardagen för alla som arbetar på Humana. Kvalitet är till och med så viktigt att det är en del av Humanas värdegrund. Det krävs engagemang för att arbeta med förbättringar, men det krävs också struktur för att säkerställa att vi gör rätt sak på rätt plats i rätt tid.

Till vår hjälp har vi Humanas ledningssystem PARUS (Process, Aktivitet, Rutin, Uppföljning, Samverkan). I PARUS formuleras mål och aktiviteter i affärsplanen, processer kartläggs och Humanas styrande dokument görs tillgängliga för Humanas medarbetare, arbetssätt och aktiviteter följs upp och utvärderas genom egenkontroll och intern kontroll och processen för systematiskt förbättringsarbete används för att förbättra Humanas arbetssätt. Varje process förvaltas av processägare, processledare och processteam.

Humanas kvalitetsmodell

Humana mäter och övervakar utvecklingen inom våra verksamheter genom kvalitetsmodellen HQM, som kombinerar kvantitativa nyckeltal (HQI) med klientens individuella mål. Båda perspektiven är lika viktiga för att skapa en helhetsbedömning av kvaliteten.

Under 2023 har vi utökat uppföljningen med inkludera utfallsmått kopplade till individuella mål och planerar att löpande utveckla redovisa nya mått inom samtliga verksamhetsområden. Indikatorerna reflekterar relevanta och kritiska delar i kvalitetsarbetet och tillsammans ger de en bra bild av verksamheterna.

Att mäta ger i sig inte förbättring, men det är en absolut förutsättning för att förstå var förbättringar behövs. Vi är noga med att öppet kommunicera kvalitet och avvikelser både internt och externt.