A person sitting at a table in a room
A person sitting at a table in a room

Humana är medlem i Vårdföretagarna

170 000 medarbetare arbetar inom privat vård och omsorg i Sverige, varav 12 000 på Humana. Vi är medlemmar i Vårdföretagarna och vet att vi alla är med och gör skillnad för människor varje dag.

Humana och Vårdföretagarna

Humana är medlem i Vårdföretagarna, Sveriges största branschorganisation för privata vård- och omsorgsgivare. Vårdföretagarna ställer höga krav på sina medlemmar, genom noggranna kontroller av ägare, ekonomisk redovisning och efterlevnad av etiska riktlinjer. Företag som inte uppfyller kraven kan nekas inträde eller uteslutas.

Medlemskrav och åtaganden:

Kvalitet

  • Följa Vårdföretagarnas etiska riktlinjer.
  • Ha ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
  • Säkerställa att ägare, styrelseledamöter, VD och andra ledande anställda är behöriga och fria från anmärkningar.

Trygghet

  • Ha kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar.
  • Inneha nödvändiga tillstånd och registreringsbevis, utan restförda skatter och avgifter.

Transparens

  • Redovisa information om kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse på ett transparent sätt.
  • Tillhandahålla relevant information på vår hemsida för beställare, kunder och allmänheten.
  • Humana är också representerat i Vårdföretagarnas styrelse samt i styrelserna för branscherna individ och familj, personlig assistans och äldreomsorg.

Vi gör skillnad

170 000 medarbetare arbetar inom privat vård och omsorg i Sverige, varav 12 000 på Humana. Vi vet att vi gör skillnad för människor varje dag. Den privat drivna vården och omsorgen bidrar till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och större mångfald. Vi stödjer Vårdföretagarnas upprop för att bevara valfriheten och konkurrensneutraliteten i vården och omsorgen.

Besök Vårdföretagarnas webbplats för mer information. Länk till annan webbplats.

Personlig assistans

Kvalitetsdeklaration Humana Assistans 2022 (PDF) Pdf, 450.2 kB.

Kvalitetsdeklaration Humana Assistans 2023 (PDF) Pdf, 454.6 kB.

Intyg Kvalitetsdeklaration Humana Assistans (PDF) Pdf, 138.5 kB.

Individ och familj

Kvalitetsdeklaration Individ och Familj 2022 (PDF). Pdf, 1.8 MB.

Intyg Kvalitetsdeklaration Humana Individ och Familj (PDF) Pdf, 136.6 kB.

Äldreomsorg

Kvalitetsdeklarationen omfattar alla Humanas äldreboenden.

2021-års kvalitetsdeklaration Humana Omsorg (PDF) Pdf, 689.9 kB.

2022-års kvalitetsdeklaration Humana Omsorg (PDF) Pdf, 635.3 kB.

2023-års kvalitetsdeklaration Humana Omsorg (PDF) Pdf, 719.1 kB.

Intyg Kvalitetsdeklaration Humana Omsorg Särskilt boende (PDF) Pdf, 138.7 kB.