""
A group of people sitting in front of a laptop

Humanas visselblåsarfunktion

Humanas visselblåsarfunktion finns för att rapportera allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter. Detta verktyg hjälper oss att agera och efterleva våra värderingar.

Vem kan rapportera?

Personer med en arbetsrelaterad relation till Humana kan rapportera. Detta inkluderar anställda, praktikanter, arbetssökande, konsulter, tidigare anställda, leverantörer och aktieägare. Visselblåsare omfattas av skydd innan, under och efter anmälan.

Vad kan rapporteras?

Funktionen är avsedd för att anmäla:

  • Olagliga aktiviteter
  • Ekonomisk brottslighet (exempelvis oriktig bokföring, förskingring)
  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Allvarlig påverkan på liv och hälsa
  • Allvarlig påverkan på Humanas vitala intressen

För frågor om arbetsplatsmissnöje, missbruk eller mobbning, kontakta din närmaste chef eller använd ordinarie rapporteringsvägar.

Skydd för visselblåsare

Enligt visselblåsarlagen (2021:890) har visselblåsare rätt till skydd. Lagen förbjuder arbetsgivaren att vidta åtgärder mot den som rapporterar i god tro.

Anonymitet

Du kan välja att vara anonym, vilket innebär att varken du eller din rapport kan spåras.

Hur man rapporterar

Du rapporterar visselblåsärenden via länken som hur hittar längst ner på sidan. Använd länken nedan för att fylla i rapporteringsformuläret. Beskriv ärendet noggrant för att underlätta utredningen. Inga bevis krävs, men rapporten måste vara i god tro och inte med skadligt uppsåt.

Hantering av rapporter

Rapporter hanteras av ett team inom Humana från kvalitets-, jurist- och HR-funktionerna. Om du anger dina kontaktuppgifter får du en bekräftelse på mottagandet och eventuell återkoppling efter utredning. Om ärendet inte kan hanteras via visselblåsarfunktionen, uppmuntras du att använda Humanas ordinarie rapporteringsvägar.

Humanas policy om rapportering av arbetsrelaterade missförhållanden

Det finns också en möjlighet att visselblåsa till någon av regeringens utsedda externa rapporteringskanaler:

Det är även möjligt att rapportera om missförhållanden till någon av EU:s institutioner, organ och byråer som har inrättat externa rapporteringskanaler.