1. Start
  2. Om Humana
  3. Kvalitet
  4. Synpunkter och klagomål
En kvinne med hunder i rullestol, med assistent

Synpunkter och klagomål

Humana strävar alltid efter att bli bättre på det vi gör och att alla i våra verksamheter behandlas med respekt.

Vi är måna om att våra kunder och klienter får den omsorg de har rätt till. Därför är det ovärderligt för oss att få in synpunkter och åsikter på våra verksamheter, både positiva och negativa.

Synpunkter och klagomål behandlas enligt rutin och vi säkerställer din anonymitet. Vi är skyldiga att ta emot och utreda synpunkter och klagomål i syfte att identifiera och förebygga brister inom verksamheten samt att utveckla våra processer.

Synpunkter och klagomål en viktig del i vårt förbättringsarbete.