Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Humana visselblåsarfunktion

Tillbaka till Synpunkter och klagomål

Berätta om allvarliga missförhållanden

Visselblåsarfunktionen är endast till för Humanas anställda. Funktionen är inte till för att anmäla mindre förseelser eller för att framföra missnöje och klagomål.

Synpunkter och klagomål

Vi strävar alltid efter att bli bättre på det vi gör och att alla i vår verksamhet behandlas med respekt. Vi är måna om att få in synpunkter och åsikter på våra verksamheter, dessa lämnar du på vår hemsida.

Här kan du lämna din synpunkt eller ditt klagomål

Allvarliga missförhållanden

Med allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet avses brott med fängelse i straffskalan, exempelvis bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman samt korrupta gärningar såsom givande och tagande av muta och miljöbrott.

Även andra allvarliga missförhållanden omfattas av regleringen. Exempel på icke brottsliga men allvarliga missförhållanden är kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter, risker för liv, säkerhet och hälsa samt skador på miljön. Brottet eller missförhållandet behöver inte faktiskt ha ägt rum utan det är tillräckligt att arbetstagaren har konkreta misstankar om att det har gjort det.

Lex Sarah och Lex Maria

Visselblåsarfunktionen ersätter inte dina skyldigheter som anställd att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten.

Var kan jag vända mig?

  • Min chef
  • Chefens chef
  • HR-avdelningen
  • Visselblåsarlinjen

Anmälan

Du kan skicka anonymt brev till: 
Kvalitetsdirektör
Eva Nilsson Bågenholm
Box 30075
104 25 Stockholm

Eller anmäl direkt via visselblåsarfunktionen i formuläret nedan

Humanas visselblåsarfunktion