Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana erbjuder
individ- och familjeomsorg.

Vi jobbar med både barn,
ungdomar och vuxna.

Några behöver någonstans att bo
för en kort period.
Andra för en längre period.
Vi erbjuder båda.

Humana erbjuder bland annat:

 • Familjehem
 • Jourhem
 • HVB-boende
 • Skyddat boende

Vi finns i hela Sverige.
Vi jobbar på uppdrag av
kommuner, landsting och kriminalvård.

Olika personer behöver
olika typ av stöd.
Därför har våra boenden olika inriktningar.

Vi har specialister inom bland annat

 • migrationsrelaterad problematik
 • självskadebeteende
 • sexuellt utåtagerande beteende
 • psykosocial och neuropsykiatrisk störning
 • missbruksproblem
 • hedersrelaterad problematik
 • trauman
 • komplex problematik
 • samsjuklighet

Kontakta oss:
Telefon: 08-599 299 00
Mejl: individfamilj@humana.se