Familj som gungar gungor.

Connect för olika målgrupper

Connect har funnits i Sverige sedan 2009. Sedan 2014 har Humana ansvaret för att implementera Connect. Ett ansvar som omfattar utbildning för gruppledare till föräldrar och familjehemsgrupper, behandlingspersonal samt metodstöd och certifiering.

Det vi arbetar med i Connect är:

  • stärka föräldrar, familjehemsföräldrar och behandlingspersonal i deras roll
  • få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
  • få strategier att använda sig av för att stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling

Tre versioner

Connect finns idag i tre olika versioner i Sverige: