En man och en ung kvinna står i ett kök och samtalar, de är glada

Connect för dig som arbetar med föräldrar

Gruppen riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 8-18 år.

Om Connect

Connect bygger på forskning och grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling. Föräldrar uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå sitt barn och dess beteende. Föräldrarna uppmuntras även att reflektera över sig själva och sitt sätt att reagera på som förälder samt att finna nya möjligheter i föräldrarollen.

Föräldragrupper

Föräldrar träffas i små grupper med två utbildade gruppledare 1,5 timme per vecka i nio-tio veckor.

Vid varje möte får föräldrarna information om barns och ungdomars utveckling. De får se rollspel och delta i övningar som hjälper dem att hitta nya sätt att bemöta och hantera sina barns beteenden.

Varje barn och förälder är olika, därför undviker Connect att lära ut det rätta sättet att vara förälder på utan visar istället att det finns alternativ som både stöttar föräldrarna i relation till barnet, samtidigt som de kan sätta gränser och förstå att förändring är en del av barnets utveckling.

Föräldrarna uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå sitt barn och dess beteende samt nya sätt att förstå sig själva och sitt sätt att reagera som föräldrar. På det här viset kan de finna nya möjligheter i föräldrarollen.

Nio principer

Connect är ett strukturerat program som bygger på nio principer. Principerna bygger på kärnkomponenterna som ryms i en trygg anknytning. Dessa har visat sig ha stort inflytande på barns och tonåringars sociala, känslomässiga och beteendemässiga anpassning. Föräldrarna får hjälp att stärka grundkomponenterna i en trygg anknytning och att agera utifrån dessa i förhållande till barnet.

 • Allt beteende betyder något
 • Anknytning är livslång
 • Konflikt är en del av anknytningen
 • Självständighet inkluderar samhörighet
 • Empati – anknytningens hjärtslag
 • Balans mellan egna och andras behov
 • Förändring - att förstå den och vad den kräver
 • Att uppmärksamma och glädjas åt samhörigheten
 • Två steg fram – ett steg tillbaka

Forskning visar att relationen mellan föräldrar och barn har en grundläggande betydelse och påverkan genom hela livet. Anknytning är lika viktigt för en tonåring som för det lilla barnet, men det kan vara svårare att se i det dagliga samspelet. Forskning visar även att en trygg anknytning kan kopplas till bra och nära kamratrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat och god förmåga att uttrycka och förstå andras känslor.

Mål med Connect för föräldrar

 • att stärka föräldrar i sin föräldraroll
 • att stötta föräldrar att stärka relationerna till sina barn
 • att föräldrar får en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
 • att föräldrar får strategier att använda sig av för att stödja en positiv relation till barnet och samtidigt kunna sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling