Kvinna som sitter bakom dator.

Vad är eConnect?

eConnect är Connect som utförs digitalt. Föräldrar eller familjehem deltar i Connects föräldraskapsprogram digitalt. Antal deltagare i varje grupp kan vara 8-10 hushåll (max två föräldrar per hushåll).

Vad krävs för eConnect?

Det behövs tre personer för att genomföra en Connect-grupp digitalt; två gruppledare och en teknisk assistent. Alla tre behöver delta i en utbildningsdag.

Tekniska förutsättningar:

  • Internetuppkoppling
  • Dator med webbkamera (en för teknisk assistent och en per gruppledare om det är på olika platser)
  • Högtalare och mikrofon (inbyggd i dator fungerar men ett separat headset är att föredra)

Bli gruppledare

För att leda en Connect-grupp digitalt behöver du delta i vår gruppledarutbildning. Man behöver alltid vara två gruppledare som håller eConnect.

Krav på teknisk assistent

Varje digital Connectgrupp behöver ha en teknisk assistent. För att passa för den rollen behöver man:

  • Vara tekniskt intresserad och bekväm med vanliga digitala program och plattformar
  • Ha förmåga att lyssna på föräldrarnas och familjehemmens svar på frågor och skriva svaren direkt i en lagom takt
  • Ha förmåga att bevaka och ta emot information från olika källor (gruppledarna, föräldrarnas svar, sms med mer) samt svara på ett adekvat sätt
  • Erfarenhet och kunskap om arbete med familjer, barn och ungdomar. Förståelse för grupp processer och vikten av kommunikation.

Om det är möjligt är det en fördel att även den tekniska assistenten är utbildad gruppledare i Connect.

Utbildningar och anmälan eConnect

Våra planerade utbildningstillfällen i eConnect och anmälan hittar du här:

Till kalendariet Länk till annan webbplats.

Forskning

I ett internationellt projekt kring eConnect kommer man att titta på om effekten av den här formen av Connect är liknande den som är väl beforskad för Connect där man träffas i grupp på plats. Projektet leds av Marlene Moretti och Simon Fraiser University i Kanada. I Sverige är ansvarig forskare Fatumo Osman, Dalarnas Högskola.