Två händer som skakar hand.

Implementering och utbildning

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med utbildning i manualbaserade program. Vi har erfarenhet av att standardisera utbildning och handledning. Certifiering och re-certifiering bidrar till att kvalitetssäkra programmet, bibehålla programintegritet samt skapa hög kvalitet i genomförandet.

Stöd vid implementering

När man implementerar en ny metod i sin organisation så har forskning visat att det är viktigt att det finns beredskap och mandat inom organisationen för ett lyckat utfall.

Det handlar bland annat om att ledning och kollegor får information om metoden samt att man ger ekonomiskt och tidsmässigt utrymme för att kunna genomföra till exempel Connect-grupper. Humana erbjuder stöd vid implementering av nya metoder.

Utbildningar och manualer

Utbildning med tillhörande manual finns i tre versioner:

  1. Connect för föräldrar
  2. Connect för familjehem
  3. Connect för HVB-personal

Man får tillgång till manual när man deltar i respektive utbildning.

Grundkrav för gruppledare

  • man är två gruppledare
  • båda gruppledarna är utbildade och certifierade (under pågående utbildning gäller andra regler)
  • den organisation som ansvarar för utbildningen tecknar ett avtal med Connect Norden avseende certifiering, re-certifiering samt utvärdering

Grundkrav för HVB-enheter

  • att man genomgått och godkänts i readinessbedömning av Humana

Utbildningen för föräldrar, familjehem och behandlingspersonal skiljer sig till vissa delar men har en gemensam teoretisk del som omfattar grunderna i anknytning. Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar där det ställs höga krav på delaktighet. Utbildningen följs sedan av handledning och certifiering.

För er som tidigare har gått utbildning för att leda grupper i Connect föräldrastödsprogram och som vill fortsätta att utbilda och leda familjehemsgrupper, erbjuder vi tilläggsutbildning utifrån familjehemsmanualen. Kontakta oss för mer information.

Handledning

För att bli certifierad Connect-ledare för föräldragrupp eller familjehemsgrupp, krävs att man har en timmes handledning per utbildningstillfälle som man har med sin första grupp.

Varje utbildningstillfälle filmas och utvärderas med standardiserade formulär som används i handledningen. Handledningen sker via telefonkonferens mellan gruppledare och handledare. För att handledningen ska generera så mycket som möjligt till gruppledarna är det viktigt att gruppledarna är aktiva och förberedda med egna reflektioner och frågor inför handledningen. För att det praktiska ska fungera runt handledningen är det bra om gruppledarna kontaktar sin handledare i god tid innan gruppstart.

För handledning behöver man avsätta den tid i veckan som det tar att titta igenom filmen från utbildningstillfället samt en timme för reflektioner med handledare. Det är viktigt att denna tid är sanktionerad hos gruppledarnas arbetsledning.

För att bli certifierad som HVB krävs handledning under 10-12 månader där man uppvisar att man arbetar utifrån Connect.

Certifiering

Certifiering sker efter avklarad kursomgång samt godkänd handledning. Certifieringen gäller i tre år, därefter sker en re-certifiering.