1. Start
  2. Om Humana
  3. Metoder och utbildning
  4. IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling
Flicka i gul topp med håret i hästsvans och tjej i grå tröja med mörkt hår ler och tittar ner på något tillsammans.

IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling

IHF (intensiv hemmabaserad familjebehandling) är en manualiserad och utvärderad metod som vänder sig till familjer med komplexa problem, med målet att barnet eller ungdomen ska kunna bo kvar hemma.

Om metoden

IHF grundar sig praktiskt taget i behandlarteam som finns till hands för familjen. De består av samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare. Målet med metoden är att bryta negativa mönster och exkludering och istället öka faktorer som närhet, delaktighet och ansvar i familjens liv. IHF är en multisystemisk behandling som har rötter både i modern anknytningspsykologi och social inlärningsteori och fokuserar på relationer och beteenden.

Metoden skapades av Familjeforum (idag Humana) för 20 år sedan av personal med lång erfarenhet av behandlingsarbete och inspirerades tydligt av andra utvärderade metoder som till exempel MTFC, FFT, PMT, De otroliga åren med mera.

IHF är en svensk metod som idag implementeras över hela landet inom såväl kommunal som privat verksamhet. IHF är ett skyddat varumärke och det finns en certifieringsorganisation kopplad till metoden för att tillförsäkra att alla enheter som brukar metoden tillämpar metoden enligt fastställd praxis.

Det har gjorts flera före- och eftermätningar på familjer som har fått IHF-behandling. Dessa studier har visat goda resultat. Det har även genomförts en studie för att undersöka hur barn/unga som fått insatsen uppfattar och upplever insatsen och den studien indikerar att IHF är en insats som barn/unga tycker är hjälpsam på olika sätt och att det är en insats som i hög grad gör barn delaktiga i behandlingen.

Både jag och min förälder har lärt oss att möta varandra på sätt som passar för oss och att vi har lärt oss mycket hur vi ska lära oss att kommunicera för att inte försämra saker.

-Ungdom som haft IHF-insats

Metoden är uppbyggd på 10 kärnkomponenter. Här återfinns komponenter som familjeorientering, salutogenes, fokus på skydds- såväl som riskfaktorer, att arbeta med beteendefokus i en relationell kontext med mera. Manualen har reviderats senast 2015 och är idag även baserad på modern neuropsykologisk forskning. Inom ramen för IHF finns goda erfarenheter kring att arbeta med anpassningar och verktyg som gör att IHF passar väl för familjer där det kan finnas olika neuropsykiatriska diagnoser som till exempel ADHD eller begränsningar inom Autismspektrat.

Behandlingar som samordnas

Rosa bubblor med text som förklarar samordnade insatser inom IHF

Lär dig mer om IHF

Hör Anne-Lie Säker, metodgarant berätta om metoden och varför den har så lyckade resultat.

Jag var otroligt skeptisk när ni kom in i våra liv, jag tänkte att det här aldrig kommer att gå, ni kommer inte att kunna hjälpa oss. Men som jag sa till en god vän så blir ingen lyckligare än mig om ni lyckas, och jag är i skrivande stund en otroligt lycklig mamma. Ni lyckades vända det här för oss.

-Mamma som haft IHF som insats

Hör Tryggve Balldin, en av grundarna till IHF berätta om metoden.