Kvinna och man som skrattar.

För dig som är förälder

För familjer som påbörjar IHF är det vanligt att vardagen känns som en stor utmaning. Ofta präglas familjelivet av konflikter.

Många föräldrar känner en stor oro för sina barn men vet inte hur de ska nå fram till sina barn eller hur de ska hitta tillbaka till varandra som familj.

Det kan vara svårt för barnet att lyckas i skolan och samarbetet mellan er föräldrar och skolan kan vara konfliktfyllt. En del barn prövar riskfyllda umgängen och aktiviteter och en del isolerar sig. Det är inte ovanligt att föräldrar som påbörjar IHF själva känner sig belastade av sin livssituation och att det påverkar hur man mår.

I IHF finns det ett helt team bestående av samordnare, familjebehandlare och barn/ungdomsbehandlare. Familjebehandlaren är den som främst finns för er föräldrar men som även kommer att arbeta tillsammans med er och ert barn för att ni ska få en bättre kontakt.

IHF-arbetet ska vara kort men intensivt, 6-12 månader är en vanlig behandlingstid. Det innebär att IHF-teamet finns till hands för er familj under en begränsad tid men att vi under denna tid behöver samarbeta intensivt för att kunna nå de mål som ni, ert barn och socialtjänsten satt upp. IHF-teamet arbetar med beredskap och finns tillgängligt för er även under helger och kvällar.

I IHF är vi övertygade om att familjen är den ultimata skyddsfaktorn för de allra flesta människor. Vi jobbar intensivt för att stärka relationer inom familjen och att uppmuntra goda kontakter med andra viktiga personer till exempel släktingar, vänner, grannar och skola.

Jag var otroligt skeptisk när ni kom in i våra liv, jag tänkte att det här aldrig kommer att gå, ni kommer inte att kunna hjälpa oss. Men som jag sa till en god vän så blir ingen lyckligare än mig om ni lyckas, och jag är i skrivande stund en otroligt lycklig mamma. Ni lyckades vända det här för oss.

Mamma som haft IHF som insats