Kvinna och man som ler och gör high five

Implementering

Certifiering och re-certifiering - IHF:

På varje IHF-enhet är chefen ansvarig för implementering och därmed även certifiering och re-certifiering. Därmed är ansvaret för att följa det som beskrivs nedan ytterst chefens ansvar, även om IHF-teamet är de som utför mycket av arbetet och som ser till att material finns att tillgå.

En implementeringsprocess får pågå upp till 3 år innan enheten behöver lämna in material för certifiering. För att en enhet ska kunna gå upp för certifiering efter en implementeringsprocess behöver enheten ha fullföljt minst fem IHF-ärenden i fem olika familjer där det finns data från skattningar både på individnivå och på familjenivå.

En verksamhet som blir certifierad har rätt att bedriva IHF i tre år från certifieringsdatum. Därefter skall verksamheten re-certifieras vartannat år för att få lov att kalla behandlingen för IHF och att använda manualer kopplade till IHF. En av följande förutsättningar krävs för detta:

 1. Att enheten efter avklarad certifiering har IHF-metodhandledning minst sex tillfällen per år, minsta nivå är halvdagar.
 2. Om enheten inte väljer metodhandledning ska enheten genomgå en genomlysning där material lämnas in för granskning i mindre omfattning var 12:e månad.

Material som ska lämnas in vid certifiering och vid re-certifieringstillfällen vartannat år

Filmer

Enheten ska välja ut 10 filmklipp där kärnkomponenterna visas. Varje klipp ska vara max 4 minuter långt. Roll, fas och typ av möte ska presenteras i ett separat dokument (se tabell nedan).

Följande ska göras:

 • Alla behandlare måste visa minst ett klipp
 • Alla roller måste representeras, det måste vara två filmklipp per roll och resten får enheten bestämma själva:-
  • 2 filmklipp från samordnare (kan vara samma person)
  • 2 filmklipp från familjebehandlare (kan vara samma person)
  • 2 filmklipp från ungdomsbehandlare/barnbehandlare (kan vara samma person)
  • 4 valfria roller
 • Klipp från följande olika typer av möten ska visas:
  • Familjesamtal (minst 2)
  • Teamträff
  • Uppföljningsmöte
  • Enskild träff m ungdom alt barnsamtal/träff (minst 2)
 • Filmerna ska vara från olika faser
  • Minst 5 klipp ska vara från beteendeförändringsfas
  • Minst 2 klipp ska vara från generaliseringsfas
 • Filmklippen ska sedan klippas ihop och lämnas in som en film enligt ordningen på kärnkomponenterna i dokumentet Word, 14.3 kB.. Samma filmklipp kan användas för att visa olika kärnkomponenter men måste då finnas med vid flera tillfällen. Exempelvis ett filmklipp för familjeorienterat och samma filmklipp visas igen när beteendefokus i relationell kontext ska beskrivas. Filmerna kommer att bedömas som godkända eller icke godkända med skriftlig feedback och möjlighet till kompletteringar.

Skriftligt material

För att kunna veta om enheten bedriver IHF så som metoden är utformad och även kunna svara på frågan om insatsen gör någon skillnad behöver enheten lämna in en skriftlig redogörelse enligt punkterna nedan. Syftet med detta är att enheten själva ska få syn på hur IHF-arbetet går och utifrån det kunna arbeta med sitt utvecklingsarbete. Ingen bedömning om godkänt/icke godkänt kommer att ges, däremot kommer enheten få skriftlig feedback på materialet. Syftet är att enheten ska kunna sträva mot en högre kvalitet, därmed är transparensen i det som förmedlas viktig, det vill säga att enheten rapporterar så som det faktiskt ser ut.

Följande dokumentation ska lämnas in:

Minikontrollen

Om enheter inte har metodhandledning och därmed ska lämna in för en mindre kontroll var 12:e månad så är det enbart filmer som ska lämnas in enligt punkt 1 ovan.

Forskning och utvärdering

Fransson med flera, "Gör behandling någon skillnad? En utvärdering av IHF." Socionomen, 1/2009

Björk med flera, Fokus, Volym 32, sid 65-79, Universitetsförlaget, 2004

Kontakta IHF

Marie Eklund

Chef Humana Academy

Marie.Eklund2@humana.se073-655 49 90

Humanas IHF enheter

7 kontakter
Göteborg Öppenvård

Göteborg Öppenvård

070-149 53 26
Lund Öppenvård

Lund Öppenvård

046-540 31 00
Stockholm Öppenvård

Stockholm Öppenvård

08-122 057 62
Örebro Öppenvård

Örebro Öppenvård

010-456 47 50
Växjö Öppenvård

Växjö Öppenvård

047-032 20 40