händer som gestikulerar med papper och penna på ett bord

Manualer och utbildningsmaterial

Här laddar du ned vår IHF-manual och bilagor. Observera att materialet inte får kopieras eller spridas vidare.

Manualer

Utbildningsmaterial

Ladda ner och läs presentationerna som vi hade på den nationella IHF-dagen den 2017-09-20:

Material från utbildningsdag IHF-barn 2018-04-12:

Ladda ner presentationen från den nationella IHF dagen 2018-09-12:

Material från IHF dagen 2019-09-24

Fördjupningsdag UB 2019-09-25

Material från IHF dagen 2021-11-19