hand som skriver med penna

Tips och inspiration

Här samlar vi tips, inspiration och bra länkar. Om du har tips på bra material som vi kan lägga upp här - maila gärna IHF@humana.se

Tips vid oro

Att oroa sig kan vara en del av att vara människa och att möta tuffa tider som vi nu alla gör. Samtidigt kan vi behöva hjälpa varandra för att oron inte helt ska ta över vår tillvaro och att vi ska må så bra som möjligt under omständigheterna.

Människor, särskilt barn och unga, som tidigare upplevt traumatiska upplevelser eller som kanske redan innan viruset gjorde sitt intåg kämpade med psykisk ohälsa är extra utsatta just nu.
Det finns flera digitala hjälpmedel, bra webbplatser och appar som både barn och vuxna kan uppfatta som hjälpsamma.

Här kommer ett par tips:

Safe Place

Rädda Barnen har en app som heter Safe Place som kan hjälpa ungdomar eller vuxna med avslappning och att visualisera en trygg plats, något som för många är hjälpsamt vid oro. Appen är särskilt utvecklad för unga som upplevt trauma. Även denna app finns att tillgå på flera språk. Länk till Safe Place Länk till annan webbplats.

Snorkel

Snorkel är en webbplats som produceras i samverkan mellan kommun och Region (barn-och ungdomspsykiatrin) i Uppsala län. Riktar sig främst direkt till barn/ungdomar och deras föräldrar men även till personal inom till exempel psykiatri, socialtjänst och skolans elevhälsa som möter dessa barn/ungdomar. Webbplatsen är ett lättillgängligt verktyg för denna information och kunskapsspridning. Tydligt fokus på hur man kan hantera psykisk ohälsa hos barn och unga. Länk till snorkel.se Länk till annan webbplats.

Stressmottagningen

För vuxna som känner att de just nu behöver hjälpa sig själva med att träna på medveten närvaro eller acceptans (något som för många är stressreducerande) brukar jag tipsa om Stressmottagningens webbplats. Även här finns det appar för nerladdning. Länk till stressmottagningen.se Länk till annan webbplats.

Anknytning och samspel

Center on the Developing Child

Spännande läsning om hur frånvaron av tillgängliga och lyhörda vuxna påverkar barns välmående och utveckling: Länk till Neglect Länk till annan webbplats.

Tresamhet

Artikel om samspelet mamma-pappa-barn och hur föräldrarelationen/parrelationen påverkar barns utveckling. Läs artikeln om tresamhet Pdf, 961.5 kB.

Vikten av regleringsstöd

En norsk film om hur vi som vuxna kan hjälpa barn att reglera sina känslor. Se filmen om regleringsstöd Länk till annan webbplats.

Hjälpmedel

Uppskatta din dag.

Detta är en gratisapp som är till för att man ska kunna följa sitt mående och sina vanor över tid. Appen innehåller både en så kallad stämningsdagbok och en sömndagbok och användare kan dela registreringarna med sin behandlare. Mer information om appen Uppskatta din dag (pdf-fil). Länk till annan webbplats.

JagHärNu

En webbplats och app med många bra övningar i medveten närvaro som man kan ladda ner. Länk till JagHärNu Länk till annan webbplats.

Compassion

Compassion Lifestyle Appen innehåller mental träning för att träna hjärnan i positiva känslor och skapa inre trygghet för att må bra. Genom att göra övningarna lär du dig hur du kan må bra utifrån ett förhållningssätt av compassion som ny stresshanteringsmetod. Ladda ner till iPhone Länk till annan webbplats.

Hjärnan

Neglect

En film från Center on the Developing Child - Harvard University om hur barns hjärnor och utveckling påverkas av olika former av försummelse. Filmen är på engelska. Se filmen "The science of neglect". Länk till annan webbplats.

Hur kronisk stress påverkar hjärnan

En animerad kort film om hur hjärnans storlek, struktur och funktioner påverkas av kronisk stress och vad man själv kan göra för att reversera den negativa effekten. Filmen är på engelska, How cronic stress affects your brain Länk till annan webbplats.

CACTUS

En norsk webbplats med mycket bra och pedagogiskt material (bland annat filmer) framför allt om trauma/utvecklingstrauma, vad det får för konsekvenser och hur man kan jobba med det. Även grundläggande kunskap om hjärnan och hur den utvecklas i samspel med andra. Läs mer på Cactus webbplats. Länk till annan webbplats.

Människan som social varelse

Forskningsartikel

Lending a hand av James A. Coan, Hillary S. Schaefer and Richard J. Davidson Länk till annan webbplats.

Film från UR ur serien "Vår mänskliga hjärna"

Avsnitt: Varför behöver vi varandra? Se filmen här. Länk till annan webbplats.

Psykisk ohälsa

Basprogram om våld mot barn

Barnafrids webbutbildning som ger kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Länk till annan webbplats.

Panikångest - filmer från UMO om panikångest

Både en film där ungdomar delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser samt en pedagogisk film av vad panikångest är och vad som händer i kroppen. Länk till annan webbplats.

Sex som självskadebeteende

En utbildnings/informationsfilm från Stockholms Stad Länk till annan webbplats.

Nationella självskadeprojektet - webbutbildning

Här kan du läsa mer om utbildningar för att bättre förstå och bemöta ett komplext bettende. Länk till annan webbplats.

Ångest och depression

Ett exempel på hur filmen "Insidan ut" kan användas för att förklara känslor av oro och nedstämdhet. Länk till annan webbplats.

Hemmasittare

Läs regeringens utredning om hemmasittare.
Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera Länk till annan webbplats.