1. Start
  2. Om Humana
  3. Metoder och utbildning
  4. TFCO - Treatment Foster Care Oregon
TFCO-familj

TFCO - Treatment Foster Care Oregon

TFCO (tidigare känt som MTFC) är ett manualbaserat beteendeträningsprogram som vänder sig till familjer med omfattande problem, där situationen är så pass allvarlig att en placering på SIS institution eller HVB är alternativet. TFCO kan också vara eftervård till placering på SIS eller HVB.

Målsättning

Målet med TFCO är att ungdomen ska kunna återförenas med antingen sin urpsrungsfamilj eller bo i ett familjehem/stödboende. Under en behandlingstid på 8-10 månader tränar ungdomen på positiva samspel och beteenden i ett specialutbildat hem, en behandlingsfamilj. Parallellt med att ungdomen tränar nya beteenden i en behandlingsfamilj samt med en ungdomsterapeut och färdighetstränare, tränas föräldrar på att kunna stötta sin ungdom i dessa nya beteende, till exempel vad gäller konflikthantering och kommunikation, med hjälp av en familjeterapeut.

TFCO-team

Familjens nya färdigheter tränas med hjälp av teamet under programmets gång genom väl planerade och utvärderade hemmaträningar. För att koordinera behandlingsupplägg och interventioner har teamet och behandlingsfamiljen en samordnare till hjälp. Samordnaren har ansvaret att individualisera ungdomen och föräldrarnas TFCO-program, så att det anpassas efter familjens behov. TFCO har sin teoretiska bas i social inlärningsteori.

Varför ska man välja TFCO - hör metodgaranterna berätta

Anna Marshall och Cissi Green arbetar som metodgaranter för TFCO. Lyssna till när de berättar med om vem TFCO lämpar sig för och varför det rekommenderas av Socialstyrelsen.

Vad innebär det att vara behandlingsfamilj inom TFCO?

Möt Elin och Lasse som bor i ett villaområde strax utanför Stockholm. Lär dig även mer om vad TFCO är för metod och hur den tillämpas.