Blond kvinna i vit polotröja sitter med två pojkar. Båda har brunt hå, den ena har brun tröja och den andra har grå tröja.
A group of people sitting in the grass

TFCO - en effektiv behandling

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har i sin rapport presenterat tydligt att TFCO är mer effektivt än institutionsplacering. Läs om hur vi ser på rapporten och exempel på hur behandlingen har implementerats!

Om SBUs rapport

SBU har sedan 2015 utvärderat familjehemsvård. I april 2018 presenterade SBU en rapport kring behandling i familjehem, Treatment Foster Care (TFCO) där institutionsvårdsplacerade unga inom ”Hem för vård och boende” (HVB) särskilda ungdomshem utgjort kontrollgrupp. Frågeställningen har rört huruvida användandet av behandling i familjehem varit effektivt vad avser kriminalitet och andra relevanta utfall hos tonåringar jämfört med institutionsvård. Något förenklat är svaret ja!

Rapporten visar bland annat att TFCO minskar ungdomarnas kriminalitet och placering på låst avdelnings samt möjligen även minskar narkotikamissbruk, psykisk ohälsa samt förekomst av kriminella kamrater. Sammantaget tycks TFCO ha potential att vara kostnadsbesparande för samhället på både kort och lång sikt jämfört med institutionsvård.

Vi på Humana, som har rättigheter att bedriva implementering, handledning och utbildning av TFCO i Norden är mycket glada över SBU:s resultat. Även om det redan gjorts andra vetenskapliga utredningar kring TFCO:s positiva resultat anser man att det är bra att SBU:s arbete också bekräftar bilden utifrån ett svenskt/nordiskt perspektiv.

Idag placeras 33 000 barn och unga per år i samhällsvård. Av dem placeras ca 2 000 på grund av allvarliga beteendeproblem. Det är ungdomar som ofta haft många mer eller mindre lyckade placeringar. Utifrån tidigare forskning vet vi också att återfall i brottslighet är hög i denna grupp, liksom risken för missbruk. "En tidig antisocial karriär är dyr för samhället och förödande för den enskilde. Det är kort sagt svårt att komma tillbaka" säger Cissi Green, Humana, metodgarant för TFCO i Norden.

"SBU:s rapport idag visar tydligt att TFCO är mer effektivt än institutionsplacering. Ändå kan man konstatera att det idag bara är ett 40 tal ungdomar per år som får denna behandling. Alla har rätt till ett bra liv. Även ungdomar med svår problematik. Efter denna rapport hoppas vi nu att fler unga ska få chansen till denna behandling" avslutar Green.

Att behandlas genom TFCO - Betty

Betty var en 15 årig flicka som Socialtjänsten beskrev som den svåraste de någonsin hade haft. Hon var en tjej som ingen hade fått någon riktig kontakt med på väldigt länge. Varken föräldrar, Socialtjänst, BUP eller kuratorerna på skolorna som hon gått i.

Betty hade en historia av att aldrig vara hemma. Föräldrarna hade ingen aning om var hon var eller med vem. Hon hade vidare riskfyllda sexuella relationer. Hade inga betygsunderlag från högstadiet. Samt en historia av många och stora konflikter med fysiska bråk som följd. Betty hade också snattat en hel del och det fanns en oro för att hon använde droger. Vidare fanns även en del frågetecken. Om huruvida Bettys föräldrar hade förmågan att skydda Betty från de faror hon utsatte sig själv för.

Efter 10 månader i programmet bor nu Betty hemma hos sina föräldrar. Det fungerar bättre än vad det gjort på flera år. Familjen kan umgås tillsammans och gör överenskommelser om vardagliga ting. Betty passar numer de tider som är överenskomna. Betty meddelar om hon blir sen. Hon kommer att få godkända slutbetyg i 9:an. Från skolan hon går i. Där har hon också har fått lite nya kompisar som hon umgås med.

Betty heter egentligen något annat.

Att behandla med TFCO - Ingrid

Ingrid har tre egna barn som idag är 16, 18 och 20 år gamla. När de började som behandlingsfamilj var den yngsta dottern bara 1½ år gammal.

Det var inte självklart för Ingrid att ta steget och bli behandlingsfamilj.
– Jag var tveksam först. Men tyckte det var positivt att det var tidsbegränsat på högst ett år. Så jag tänkte att vi prövar för vi kan alltid hålla ut ett år, säger Ingrid.

Ingrids behandlingsfamilj och behandlingsprogrammet TFCO har haft stor betydelse för många ungdomar och deras framtid. Hos behandlingsfamiljen tränas ungdomen, genom positiv förstärkning, för att fungera i vardagen.

En behandlingsfamilj är en speciell form av familjehem. Som genomgår en särskild utbildning. Som dessutom är del av ett behandlingsteam bestående av en samordnare, färdighetstränare, ungdomsterapeut och familjeterapeut. Behandlingsprogrammet varar mellan åtta och tolv månader med målet att ungdomen ska kunna flytta tillbaka till sin familj.

Alla Humanas familjehem är noggrant utredda. Utredningsprocessen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Sedan det första året har många ungdomar passerat genom Ingrids och Tomas hem. De har skiftande bakgrund. Men gemensamt är att de inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Att alternativet skulle vara exempelvis att placeras på HVB. Ungdomarna kan till exempel ha problem med kriminalitet eller missbruk.

– Vanligtvis brukar vi inte läsa utredningen innan de placeras hos oss. Vi vill träffa dem och se dem som människor och inte som diagnoser. Jag har fått frågan hur vi vågar låta dem bo hos oss. Men när de kommer till oss är de ofta ganska oroliga och ensamma, säger Ingrid.

– Min yngsta dotter kommer knappt ihåg att det fanns en tid då hon inte hade ett ”extra syskon”. För vår familj har det varit positivt och alla i en familj måste vara med på det. Det påverkar ju hela familjen, säger Ingrid. Våra barn har fått “se” och tagit hand om de som är utanför. De brinner för de svaga i samhället. Jag tror det kommer från att de på nära håll upplevt. Att man inte behöver vara rädd för det som är annorlunda. De vet att ungdomarna som bor hos oss ofta har mycket problem att jobba med. Men också att de har så många fina egenskaper. Vår familj har också sett att delaktighet betyder mycket. Varje ungdom har ju bidragit med sin speciella personlighet. Ibland är det tuffa perioder men det är också mycket glädje. Det är fantastiskt att få se en annan människa utvecklas positivt, avslutar Ingrid.

Det behandlingsteam som en behandlingsfamilj ingår i bistår bland annat med färdighetsträning. Det kan handla om att träna i positiva samspel och beteenden. Till exempel att ta ansvar och visa hänsyn. Som att man ska ringa hem om man blir försenad och att hjälpa till hemma. Förutom att Ingrid fått utbildning genom Humana ingår hon också i en handledningsgrupp som träffas regelbundet.