Blond kvinna sitter och håller om en mörkhårig pojke i en soffa.
Johner pictures: nurse hugging little boy.

För dig som förälder

I familjer som påbörjar TFCO är det vanligt att situationen är så pass allvarlig att ungdomen står inför att placeras utanför familjen.

Konflikter i familjen

Ofta präglas familjelivet av stora konflikter och ungdomen har oftast ingen fungerande skolgång. Er ungdom har troligen riskfyllda umgängen och aktiviteter. Många föräldrar känner stor oro för sina ungdomar men vet inte hur de ska nå fram till sina barn eller hur de ska hitta tillbaka till varandra som familj. Det är inte ovanligt att föräldrar som påbörjar TFCO själva känner sig belastade av sin livssituation och att det påverkar hur man mår.

TFCO-teamet

I TFCO finns det ett team bestående av samordnare, familjeterapeut, ungdomsterapeut, färdighetstränare och ett specialutbildat hem, en behandlingsfamilj. Er ungdom kommer under 8-10 månader bo i behandlingsfamiljen och bl.a. med hjälp av en poänglista träna på nya sätt att vara i en familj, i skolan och med kompisar. Er ungdom kommer även att ha en ungdomsterapeut och färdighetstränare som stöd i att ta sig igenom TFCO-programmet. Samtidigt kommer er familjeterapeut hjälpa er föräldrar med nya sätt att bemöta er ungdom på, vad gäller till exempel konflikthantering och kommunikation, så att ni kan fortsätta stötta er ungdoms nya beteenden hemma. Ni kommer under TFCO programmets gång att som familj med hjälp av teamet, få möjlighet att träna på era nya sätt att vara tillsammans på väl planerade och utvärderade hemmaträningar.

Behandlingstid

TFCO-arbetet ska vara kort men intensivt, 8-10 månader är en vanlig behandlingstid. Det innebär att TFCO-teamet finns till hands för er familj under en begränsad tid men att vi under denna tid behöver samarbeta intensivt (träffar sker minst 1 g/vecka) för att kunna nå de mål som ni, er ungdom och socialtjänsten satt upp.

Tre steg

Programmet är indelat i 3 steg
Steg 1, det kortaste steget (ca 3 veckor)
Innebär att din ungdom har hög tillsyn.

I Steg 2 och Steg 3 ökar friheten och ansvaret på din ungdom efter ungdomens kapacitet. Under Steg 2 påbörjas hemmaträningarna, först med ca 4 timmar för att under programmet gång öka utifrån familjens möjligheter att klara av mer tid tillsammans. TFCO-teamet arbetar med beredskap och finns tillgängligt för er även under helger och kvällar då ni har hemmaträningar. Det är också bra att veta att familjer ofta behöver någon form av stöd även efter TFCO-programmet är slut och ungdomen har flyttat hem. All forskning på ämnet säger att för att upprätthålla en varaktig förändring så behöver familjen vara engagerade i och efter behandlingsarbetet, så i TFCO jobbar vi intensivt för att stärka relationer inom familjen och att uppmuntra positiva relationer med andra viktiga personer runt familjen.

För mig var det viktigast att alla blev lyssnade på, inte bara mig, och så var det verkligen. Äntligen var det några som lyssnade, och samtidigt hjälpte.

Förälder till ungdom