Blond kille och kvinna tittar på någon som pratar med dem.

För dig som ungdom

Att vara ungdom i en familj som påbörjar TFCO innebär ofta att man står inför att bli placerad bort från sin familj. Oftast har man under en tid haft mycket konflikter med sin förälder/sina föräldrar och det har oftast varit dåligt med skolnärvaron. Det är inte ovanligt att man som ungdom mår dåligt och känner sig missförstådd och orättvist behandlad av de vuxna som finns runtomkring.

TFCO-teamet

I TFCO finns det ett team bestående av samordnare, familjeterapeut, ungdomsterapeut, färdighetstränare och ett specialutbildat hem, en behandlingsfamilj. Du kommer under TFCO programmet att bo i en behandlingsfamilj och bland annat med hjälp av en poänglista träna på nya sätt att vara i en familj, i skolan och med kompisar.

Du kommer även att ha en ungdomsterapeut och färdighetstränare som ska stötta dig i att ta dig igenom TFCO-programmet. Samtidigt kommer en familjeterapeut hjälpa dina föräldrar med nya sätt att bemöta dig på, så att ni som familj kan få det bättre tillsammans, med färre bråk, och på att förstå varandra bättre.

Behandlingen

Ni kommer under TFCO-programmets gång som familj få möjlighet att träna på era nya sätt att vara tillsammans på väl planerade och utvärderade hemmaträningar. TFCO-arbetet ska vara kort men intensivt, 8-10 månader är en vanlig behandlingstid. Det innebär att TFCO-teamet finns till hands för er familj under en begränsad tid men att vi under denna tid behöver samarbeta intensivt för att kunna nå de mål som dina föräldrar, du och socialtjänsten satt upp.

Tre steg

Programmet är indelat i 3 steg
Steg 1, det kortaste steget (ca 3 veckor)
Du kommer du har hög tillsyn av vuxna.

I Steg 2 och Steg 3
Vi ökar din frihet och ditt ansvar att involvera vuxna i ditt liv, vilket bland annat innebär att du kommer kunna börja träffa kompisar (kompisar som är bra för dig) och göra saker på egen hand. Under Steg 2 påbörjas även hemmaträningarna, först med ca 4 timmar för att under programmet gång öka utifrån din familjs möjligheter att klara av mer tid tillsammans. TFCO-teamet arbetar med beredskap och finns tillgängligt för er även under helger och kvällar då ni har hemmaträningar. Det är också bra att veta att familjer ofta behöver någon form av stöd även efter TFCO-programmet är slut och du har flyttat hem.

Känns konstigt att komma till en familj som man bor hos med inte tillhör. Men det gick ju bra, man kom överens. Konstigt att flytta hem igen och inte ha samma kontakt med familjen. Hade velat ha fortsatt kontakt, de hjälpte ju mig att lyckas.

Ungdom som genomgått TFCO