Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Hållbar konsumtion och produktion

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs. För en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Humana sätter policyer centralt, men en stor del av miljöarbetet sker på de lokala enheterna eller boenden spridda över Norden. Med den lokala föreståndaren eller verksamhetschefen i spetsen. Uppmuntras enheterna att minska mängden avfall från sitt boende genom olika åtgärder överenskomna i personalgruppen. 

Genom god kommunikation. Interaktion och organisation vill Humana att medarbetarna ska vara välinformerade. Samt engagerade i frågor som rör hållbar utveckling. Som medarbetare, kund och även beställare. Ska man ha möjlighet att påverka riktningen och tempot. Med vilket Humana rör sig framåt inom våra identifierade hållbarhetsområden.

FNs globala mål nr 12