Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Minskad ojämlikhet

10.2. Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människors, oavsett ålder, kön. Funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion. Eller ekonomisk eller annan ställning. Blir inkluderande i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Humanas hela syfte och strategi är att skapa ett inkluderande samhälle. Oavsett individuella förutsättningar hos våra kunder och klienter arbetar våra medarbetare för deras rätt till en bättre livskvalitet. Humana driver också tillgänglighetsfrågor och belyser socialt utsatta barns situation i Sverige genom två årliga barometrar riktade till kommunerna. Vi har möjlighet att erbjuda instegsjobb till dem som befinner sig längre från arbetsmarknaden.

FNs globala mål nr 10