Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Uthållig tillväxt möjliggör individanpassad omsorg av hög kvalitet

Med utgångspunkt i vår värdegrund och med fyra tydligt definierade målområden som strategisk kompass kan vi möta förändringar i omvärlden och på våra marknader. Vi är lyhörda för hur vi ska arbeta för att ständigt utveckla och förbättra oss. Som ett modernt omsorgsföretag står Humana väl rustat för fortsatt uthållig tillväxt och för en stärkt position på den nordiska omsorgsmarknaden, där fortsatt hög efterfrågan råder.

Våra strategiska målområden

Humanas ambition är att ständigt förbättra arbetssätt och ge mer omsorg för varje skattekrona. På så vis möter och överträffar vi våra beställares förväntningar samtidigt som vi kontinuerligt utvecklar den omsorg vi ger våra kunder och klienter. Med vår värdegrund som plattform strävar vi att utveckla och förbättra oss inom dessa fyra målområden: 

  • Kvalitativ verksamhet
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Långsiktig och uthållig tillväxt
  • Ansvarstagande samhällsaktör

 

En av Humanas anställs sitter och diskuterar med en kollega

Kvalitativ verksamhet

Genom att introducera Humana Quality Model önskar Humana driva utvecklingen inom hela branschen för att bidra till en ny, och högre, standard.

En ny och högre standard
Ett första spadtag till en av humanas nya verskamheter

Långsiktig och uthållig tillväxt

Humana ska växa organiskt genom att starta nya verksamheter, ta marknadsandelar samt bredda och fördjupa tjänsteinnehållet inom våra segment och marknader.

Humana fortsätter att växa
En kund sitter och har en fruktstund med en av Humanas personal. De skrattar och har trevligt

Attraktiv arbetsgivare

Genom fokus på kompetensförsörjning och utvecklingsmöjligheter inom koncernen attraherar, rekryterar och behåller Humana motiverade individer som delar vår värdegrund.

Det naturliga valet
En av Humanas anställda tar en svängom med en av våra äldre kunder

Ansvarstagande samhällsaktör

Genom att ta fram och sprida ny kunskap inom våra verksamhetsområden ska Humana vara en drivande kraft i omsorgsbranschens utveckling.

Viktig del av den nordiska välfärden

Humana har sedan starten 2001 vuxit kraftigt, både organiskt och genom förvärv. Idag är Humana en ledande omsorgskoncern i Norden med drygt 14 000 medarbetare som tillhandahåller omsorgstjänster för över 7 000 individer. Trots vår storlek behåller Humana en entreprenöriell anda, både i fråga om mandat och resurser. Detta säkerställer tillväxt på våra nordiska marknader, utan att förlora fokus på kvalitet. Genom tillväxt kan vi också fortsätta att erbjuda många arbetstillfällen i en bransch som verkligen gör skillnad i samhället.

Humanas övergripande mål är att vara den självklara utföraren av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare med höga kvalitetskrav. God kvalitet är en grundläggande förutsättning för att verksamheten ska kunna växa och vidareutvecklas. Samt över tid upprätthålla en uthållig lönsamhet. Hur vi utför våra omsorgstjänster och därmed förvaltar förtroendet är avgörande och beroende av våra medarbetare. Att Humana lyckas attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Som delar vår vision och värdegrund är en grundförutsättning för oss som hållbart tillväxtbolag.

Strategiska frågor inom HR, kommunikation, kvalitet, ekonomi och IT har framträdande platser på koncernledningens agenda. En effektiv samordning och organisation inom dessa områden borgar för en hållbar tillväxt, där både medarbetare och resultat kan växa.