Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Ansvarstagande samhällsaktör

Humana är en viktig del av den nordiska välfärden och på så vis en viktig del av det nordiska samhället.

Humana ska vara en drivande kraft i omsorgsbranschens utveckling genom att ta fram och sprida ny kunskap inom våra verksamhetsområden och genom att vara en ansvarsfull och modern arbetsgivare. Vi har en genuin vilja att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper så att de kommer fler till godo och bidrar till en hållbar välfärd.

Utveckling 2017

  • Hållbarhetsgenomlysning i koncernen.
  • Samarbetsprojektet Barnbarometern tillsammans med Rädda Barnen.
  • Ett stort genomslag kring frågor om tillgänglighet genom den årliga Tillgänglighetsbarometern.
  • Lanserat koncernövergripande värdegrundsverktyg.
  • Driver innovation inom äldreomsorg: bland annat vunnit Svenska Ljuspriset 2017 för vårt boende i Gävle.
  • Arrangerat flera evenemang med fokus på personlig assistans och dess framtid, bland annat ett riksdagsseminarium i samverkan med Centerpartiet.
  • Medverkar tillsammans med flera olika aktörer i ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt med syfte att minska fallskador för äldre.