Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Attraktiv arbetsgivare

Humana ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare och det naturliga valet för dem som vill jobba med vård och omsorg.

Vi investerar i en organisation med starkt ledarskap, hög medvetenhet om koncernens vision och mål, hållbar värdegrund, inkluderande företagskultur samt säker, hälsosam och glädjeskapande arbetsmiljö som stärker vår konkurrenskraft. Genom fokus på kompetensförsörjning och utvecklingsmöjligheter inom koncernen attraherar, rekryterar och behåller Humana motiverade individer som delar vår värdegrund.

Utveckling 2017

  • Ett mycket högt NMI-index 73 i linje med föregående år (74) och betydligt högre än branschens genomsnitt (om cirka 68).
  • Ledarskapsindex om 81 (branschgenomsnitt om cirka 40).
  • Branschledande frisknärvaro om 94,3 %.∙ Branschledande nivå på Motiverade Medarbetare om 94 (jmf branschgenomsnitt för privata om 51)
  • Skapade cirka 120 platser för instegsarbeten.
  • Allbrightpriset som mest jämställda börsnoterade företag i Sverige.
  • Påbörjad HBTQ-utbildning för chefer.