Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Kvalitativ verksamhet

För att leva upp till vår vision Alla har rätt till ett bra liv fokuserar Humana på kvalitet i alla led.

Alla våra verksamheter bygger på respekt för människors integritet och självbestämmande. Ingen individ är den andra lik. Därför måste också våra lösningar vara individanpassade och unika. Genom att introducera Humana Quality Model önskar Humana driva utvecklingen inom hela branschen för att bidra till en ny, och högre, standard.

Utveckling 2017

  • Vi har under 2017 arbetat fram en modell för kvalitetsuppföljning inom Humana, Humana Quality Model (HQM), som består av en individuell del och en övergripande verksamhetsdel. Modellens utformning möjliggör systematisk kvalitetsuppföljning på koncernövergripande nivå.
  • Under 2017 har vi tagit fram ett nytt koncerngemensamt kvalitetsledningssystem, Parus, som vi har pilottestat. Under 2018 kommer Parus att implementeras i samtliga verksamheter.
  • En central hälsosjukvårdsenhet har bildats för att utveckla och öka kvaliteten i hälso- och sjukvårdsinsatserna. Den samlar koncernens medicinskt ansvariga sjuksköterskor, vilka ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet.
  • Under året har vi framgångsrikt minskat antalet läkemedelsavvikelser inom koncernen genom att ha introducerat digital signering av läkemedel.