Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Långsiktig och uthållig tillväxt

En långsiktig och uthållig tillväxt innebär att Humana ska fortsätta att växa både organiskt och genom förvärv.

Humana ska växa organiskt genom att starta nya verksamheter, ta marknadsandelar samt bredda och fördjupa tjänsteinnehållet inom våra segment och marknader. Dessutom utvärderar vi kontinuerligt nya marknader, både innehållsmässigt och geografiskt, vad gäller potentiella förvärvsmöjligheter.

Utveckling 2017

  • Fortsatt satsning på att öppna nya verksamheter i egen regi:
    - Öppning av nya äldreboenden i Växjö och Österåker under året i linje med vår plan. Humanas målsättning är att öppna 2-3 nya boenden i egen regi per år.
    - Etablering av ett antal nya boendeenheter i Finland, Norge och inom Individ & Familj i Sverige. I Norge har vi dessutom gått in i nya segment inom individ- och familjeomsorg för vuxna.
  • Fortsatta förvärv i Finland möjliggör expansion in i nya verksamhetsområden (äldreomsorg och boenden med särskild service).
  • Avyttring av hemtjänstverksamheten skapar ett renodlat fokus och bättre förutsättningar för uthållig lönsamhet i äldreomsorgen.
  • Nedläggning och omställning av migrationsrelaterade tjänster (inom Individ & Familj och i Norge) gör att vi framgent fokuserar på vår kärnverksamhet inom mer komplex socialpsykiatri.
  • Utmanande marknadssituation med negativ tillväxt i branschen har påverkat Personlig Assistans, men vi har trots det tagit marknadsandelar.