Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Sex av tio kommuner saknar strategi för äldreboenden

Publicerad: 2014-01-09

Under det senaste decenniet har mer än var femte plats på äldreboenden försvunnit. Trots att det råder brist på boenden på många håll saknar sex av tio undersökta kommuner en strategi för hur behoven ska säkerställas de närmaste tio åren. Samtidigt uppger två av tre personer i åldern 55-65 att de tror att de kommer att behöva hjälp av anhöriga för att få den omsorg de behöver. Det framgår av nya siffror som Humana presenterar idag.

Humana presenterar idag resultat från två undersökningar om framtidens äldreomsorg.  Kommun- undersökningen, där 131 kommuner deltagit, visar att nära sex av tio kommuner inte har någon strategi för hur behoven av äldreboenden ska säkerställas de kommande tio åren. Enligt Socialstyrelsen har ungefär 25 000 av landets vårdplatser försvunnit ifrån äldreboendena de senaste tio åren, mer än var femte plats. I Sverige finns idag ungefär 1,2 miljoner personer i åldern 55-65 år, något som pekar på att behoven kommer att öka.

I den andra undersökningen, där över 1000 personer i åldern 55-65 år besvarat frågor kring hur de ser på sin framtida äldreomsorg, framgår att många inte räknar med att äldreomsorgen kommer att kunna möta deras behov. Två av tre tror att de kommer att behöva hjälp av anhöriga för att få den omsorg de behöver. Många är samtidigt insatta i vilka olika boendeformer som finns för äldre som inte kan bo kvar hemma. Fler än sex av tio uppger att de har bra kännedom om de olika alternativen.

- Det är centralt att diskutera hur morgondagens äldreomsorg ska lösas, och där har politiker och tjänstemän men även privata aktörer ett ansvar och en viktig roll i att se till att äldre får sina behov av omsorg tillgodosedda. Att från kommunens sida ta fram en skriftlig strategi för att säkerställa tillgång till vårdplatser på äldreboenden i varje kommun är dock en viktig utgångspunkt, säger Eva- Lotta Sandberg.

Opinionsundersökningen till personer 55-65 år genomfördes i juni 2013 av Novus på uppdrag av Humana. Drygt 1000 personer ingick. Kommunundersökningen riktades till högsta ansvariga tjänsteman inom äldreomsorgen i respektive kommun, genomfördes maj-juni, 2013.

 

För mer information kontakta Humana:
Eva- Lotta Sandberg, tf Affärsområdeschef
Tel: 070-733 88 55
E -post: eva-lotta.sandberg@humana.se

Maria Bergström, Kommunikatör
Tel: 070- 164 89 72
E- post: maria.bergstrom@humana.se
 

Har kommunen någon skriftlig strategi för hur behoven av äldreboenden de närmaste tio åren ska säkerställas?

 

Procent

Antal svarande kommuner

Ja

41%

54

Nej

59%

77

Summa

100%

131

Tror du att dina anhöriga kommer att behöva hjälpa till för att du ska få den äldreomsorg du behöver?

Antal intervjuer: 1183

Procent

Ja

66%

Nej

15%

Vet ej

19%

I vilken utsträckning känner du till vilka boendeformer som finns idag för äldre personer som inte kan bo kvar hemma?

Antal intervjuer: 1183

Procent

Känner till i hög utsträckning

15%

Känner till i ganska hög utsträckning

47%

Varken eller

19%

Känner till i ganska låg utsträckning

16%

Känner inte till alls

3%