Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Lansering av filmer på Humanas nya hemsida

Publicerad: 2014-06-26

Idag laseras tre kortfilmer på Humanas nya hemsida. Filmerna ingår i en allmän introduktion av Humanas äldreomsorg och LSS-verksamhet.

I samband med att Humana lanserar ny hemsida, lanseras tre kortfilmer om Humanas äldreomsorg och LSS-verksamhet. För den som redan är anställd ingår filmerna i en allmän introduktion av Humana och är ett komplement till den specifika introduktion som närmaste chef och HR-avdelning ansvarar för.

Humanas omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning utförs till stor del baserat på kundval men också på uppdrag av kommuner. Vid en upphandling kan många nya medarbetare välkomnas samtidigt. Filmerna kan snabbt ge en övergripande inblick i arbetsgivarens verksamhet.

– Ett nytt jobb innebär ofta mycket information på en och samma gång. Alla tar till sig information på olika sätt. Filmerna kan du enkelt se i din mobil, säger Anna Andersson, HR-koordinator på Humana Omsorg.

Omsorg styrs av lagar, regler och uppdragsavtal. Alla anställda arbetar med stöd av ett kvalitetsledningssystem, rutiner och genomförandeplaner.

– Bra verktyg i arbetet är viktigt och vår värdegrund är i allra högsta grad ett arbetsverktyg. Vi vill att alla medarbetare från början ska känna begriplighet för vad vi faktiskt gör, att alla små och stora arbetsuppgifter är kopplade till vår vision Alla har rätt till ett bra liv. Filmerna är ytterligare ett sätt att förmedla det, säger Eva-Lotta Sandberg Affärsområdeschef på Humana med ansvar för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning.

Filmerna finns tillgängliga för alla på Humanas hemsida och det behövs ingen inloggning.

– Att den som funderar på att söka jobb hos oss känner till vår vision är en fördel för båda parter, säger Anna Andersson.

Filmerna ingår vidare i Humanas värdegrundsarbete där filmerna under hösten kommer att visas på arbetsplatsträffar med diskussionsfrågor gällande bland annat bemötande.

Filmerna tar sammanlagt cirka 10 min och är var för sig mellan 3 - 4 minuter.