Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Socialtjänster osynliga för unga i sociala medier

Publicerad: 2014-06-26

Trots att sociala medier är en viktig kommunikationskanal för barn och unga så är det något som inte används av majoriteten socialtjänster. I en granskning av 170 kommuners socialförvaltningar uppger sex av tio att deras socialtjänst inte använder sociala medier och bara var tionde förvaltning har en strategi för hur sociala medier ska användas i verksamheten. Granskningen har genomförts av omsorgsföretaget Humana i samarbete med organisationen Maskrosbarn och Rädda Barnens Ungdomsförbund.

– Alla vi som arbetar med barn och unga i utsatta situationer måste bli bättre på att synas på ungas villkor. Socialtjänsterna har en jätteviktig uppgift att kommunicera med unga både i det förebyggande arbetet, men också för att synliggöra sig för barn och unga som skulle behöva socialtjänsternas hjälp, säger Annicka Lang, chefspsykolog på Humana.

Totalt har 170 kommuners socialförvaltningar svarat på frågor inom ramen för Humanas Barnbarometer, varav drygt 160 svarat på frågor om hur de använder sig av sociala medier. Drygt 60 procent av de svarande uppger att de inte använder sig av sociala medier i verksamheten och nästan 80 procent saknar en strategi för sociala medier. Bland de socialförvaltningar som använder sig av sociala medier är det vanligast att syftet är informationsspridning eller uppsökande verksamhet.

Både teknik och användning av sociala medier bland barn och unga är under snabb utveckling. Men trots detta är det få av de granskade socialförvaltningarna som satsar på kompetensutveckling inom området. Tre av fyra granskade kommuners socialförvaltningar uppger att personal som arbetar med barn och unga inte fått någon kompetensutveckling kring området sociala medier under de senaste tre åren.

– Ju tidigare vi kan fånga upp barn och unga i utsatta situationer, desto bättre stöd kan vi ge till den enskilde. Därför är det viktigt att socialtjänsterna utvecklar sitt arbete med använda sociala medier både i det förebyggande arbetet och i mötet med barn och unga som behöver stöd och hjälp, säger Annicka Lang.

Humana, Maskrosbarn och Rädda Barnens Ungdomsförbund rekommenderar alla kommuners socialtjänster att upprätta en strategi för om och hur sociala medier ska användas och att kompetensutveckla personal som arbetar med barn och unga i hur de kan använda sociala medier i verksamheten.


För mer information kontakta Humana:                 
Caroline Almgren
projektledare
070-520 26 55
caroline.almgren@humana.se

Annicka Lang
chefspsykolog
070-255 18 25
annicka.lang@humana.se