Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Kommuner utan strategi för att anställa personer med funktionsnedsättning

Publicerad: 2014-08-12

Trots att personer med funktionsnedsättning har det tufft på arbetsmarknaden saknar hela sex av tio kommuner en strategi för att rekrytera ur den gruppen. Det visar Tillgänglighetsbarometern som lanseras idag, där kommuners arbete med att förbättra tillgängligheten granskats. Undersökningen visar också att utmaningar väntar i många kommuner när lagen när om att otillgänglighet ska klassas som diskriminering träder i kraft.

– Kommunerna har ett viktigt ansvar för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. På många håll går utvecklingen för sakta, och vi vill uppmana kommunpolitikerna att prioritera tillgänglighet inför valet, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

I Humanas Tillgänglighetsbarometer har 159 kommuners arbete med tillgänglighet granskats. Kommunerna har svarat på frågor om hur de arbetar med styrande dokument, men också om hur tillgängligheten ser ut på exempelvis idrottsanläggningar och uteserveringar. Undersökningen har genomförts fem år i rad. Östhammar är den kommun som får högst betyg.

Arbetslösheten är högre bland de med funktionsnedsättning jämfört med dem utan. Kommunerna är stora arbetsgivare, men trots detta uppger sex av tio att de inte har någon strategi för att anställa personer med funktionsnedsättning. Hälften av kommunerna svarar också att de aldrig ställer krav på tillgänglighet när de ger anslag till kulturverksamhet och fyra av tio har inte utvärderat arbetet för ökad tillgänglighet under de senaste åren.

Undersökningen pekar på att många kommuner har anledning att förbättra sitt arbete inför årsskiftet, då lagen som innebär att otillgänglighet ska klassas diskriminering som ska träda i kraft. I praktiken innebär den att en aktör kan ställas inför domstol om den inte vidtagit skäliga åtgärder för att göra en verksamhet tillgänglig.

– Många kommuner arbetar aktivt med tillgänglighet, men fler kommuner måste arbeta mer systematiskt. I många fall spelar också enkla insatser stor roll. Samarbete med lokala intresseorganisationer är också en viktig pusselbit för att göra att alla kan delta i samhället på lika villkor, säger Jonatan Arenius.

Tillgänglighetsbarometern har tagits fram av Humana med expertstöd från Hjärnkraft. Här kan du läsa hela rapporten.

För mer information kontakta Humana:
Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig
Tel: 070-410 56 11
E-post: jonatan.arenius@humana.se