Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Regeringen sviker personer med funktionsnedsättningar

Publicerad: 2014-10-22

Den rödgröna regeringen fortsätter att urholka värdet av assistansersättningen. Genom att föreslå en uppräkning som inte står i rimlig proportion till kostnadsutvecklingen. Enligt Humana är det på sikt ett hot mot hela assistansreformen och ett svek mot personer med funktionsnedsättningar.

– Uppräkningen för 2015 är historiskt låg, samtidigt som kostnaderna ökar mer än någonsin. I kombination med det nylagda förslaget om höjda arbetsgivaravgifter. Riskerar den låga uppräkningen att leda till utslagning av vissa små anordnare. Övervältring av kostnader på kommunerna och att löneavtalen för personliga assistenter måste omförhandlas. Det kommer i slutänden drabba människor med funktionsnedsättningar redan under nästa år, säger Harald Wessman, vd för Humanas assistansverksamhet.

I regeringens budgetproposition för 2015 föreslås att assistansersättningen höjs från 280 till 284 kronor, vilket motsvarar 1,4 procent. Därmed får assistansanordnare för andra året i rad inte täckning för det löpande löneavtalet för personliga assistenter. Avtalet som ger omkring 2,7 procent per år fram till 2016. Som om detta inte vore nog. Så innebär dessutom avtrappningen av den nedsatta arbetsgivaravgiften för unga. Att kostnaderna ökar med ytterligare 3 procent, eftersom var fjärde assistent är ung.

Totalt ser vi en kostnadsutveckling som är drygt fyra gånger så stor som den föreslagna höjningen av ersättningen. Den genomsnittliga marginalen hos privata assistansanordnare ligger runt fem procent. Följden blir förstås att alla anordnare, oavsett inriktning, kommer att drabbas mycket kraftigt. Många kommuner tvingas redan idag att skjuta till omfattande resurser. Detta för att täcka underskott i den egna assistansverksamheten. Det kommer att öka, både på grund av det minskade anslaget. På sikt som en följd av att vissa mindre anordnare slås ut. Det innebär också att valfriheten för den enskilde minskar vilket går tvärt emot hela reformens grundprincip.

Enligt Humana är det en felaktig analys av kostnadsläget som ligger till grund för den låga uppräkningen. Assistansersättningsutredningen (SOU 2014:9) pekade i våras på att ersättningsnivån för 2012 var 22 kronor för hög, vilket motsvarar 8,3 procent.

– Vi har gått igenom samtliga remissvar och flera tunga instanser har dömt ut analysen av nivån på ersättningen. Hur kostnadsfördelningen verkligen ser ut för assistansanordnare. Det är allvarligt att inte heller den rödgröna regeringen har lyssnat. Till den utbredda kritik som finns mot utredningens underlag, säger Harald Wessman. Men noterar samtidigt att regeringen uppmärksammat att det finns utestående frågor från utredningen som behöver övervägas vidare.

På sikt är den stora obalansen mellan den låga uppräkningen och de mycket kraftiga kostnadsökningarna ett hot mot hela assistansreformen. Det är ett svek mot de utsatta människor som behöver assistans för att leva ett värdigt liv. Det är viktigt att regeringen har med detta perspektiv i den vidare hanteringen av den personliga assistansen, säger Harald Wessman.

För frågor kontakta Jonatan Arenius
0704-10 56 11