Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Kommuner dåligt förberedda på ny lag om diskriminering

Publicerad: 2015-01-13

Sju av tio undersökta kommuner har inte någon plan för hur de ska hantera lagen som innebär att otillgänglighet klassas som diskriminering som träder i kraft första januari. Sex av tio har inte heller gjort någon analys av vilka konsekvenser lagen kommer att få för kommunens verksamhet.

Detta visar att ny undersökning från Humana, som menar att kommunerna bör vidta åtgärder men också att lagen måste skärpas för att få effekt.

– Många kommuner har inte förberett sig för den helt nya lag som träder i kraft på torsdag. Kommunerna har ett viktigt ansvar för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, och måste nu växla upp arbetet. Samtidigt behöver lagen skärpas för att målet om ett samhälle tillgängligt för alla ska nås, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Den första januari träder en ny lag i kraft som innebär att otillgänglighet ska klassas diskriminering. I praktiken innebär den att en aktör kan ställas inför domstol om den inte vidtagit skäliga åtgärder för att göra en verksamhet tillgänglig. Lagen ska exempelvis kunna användas när trösklar på restauranger inte tagits bort, eller om en butiksägare inte flyttar varor som hindrar framkomligheten. Lagen omfattar alla samhällsområden, och ger enskilda individer rätt gå till domstol för att få sin sak prövad.

Undersökningen, där 151 kommuner ingår, visar att utmaningar och kostnader kan vänta i många kommuner när lagen träder i kraft. Sju av tio kommuner saknar en plan för att hantera lagen, och sex av tio har inte ens gjort någon analys av vad lagen kommer att innebära. Var tredje kommun tror att lagen kommer att ha stor påverkan på kommunens arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt bedömer drygt sex av tio att lagen kommer att ha liten påverkan på kommunens arbete, något Humana menar pekar på att lagen behöver skärpas.

– Lagen är en tydlig markering om att tillgänglighetsarbetet måste bli bättre överallt i samhället, men den behöver skärpas för att ge effekt. Kommunerna har en viktig roll i att förbättra tillgängligheten och vi vill uppmana dem att inte glömma enkla åtgärder och att driva på privata aktörer i kommunen, säger Jonatan Arenius.


För mer information kontakta Humana:
Jonatan Arenius
tillgänglighetsansvarig
070-410 56 11
jonatan.arenius@humana.se