Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Kommentar till Regeringens utredning om vinster i välfärden

Publicerad: 2015-03-06

Den 6 mars meddelade Regeringen att de tillsätter en utredning som ska föreslå ett nytt regelverk för privat utförda välfärdstjänster. Att det var på gång visste vi, att det även skulle innefatta personlig assistans var inte lika väntat.

I sitt pressmeddelande skriver Regeringen att de genom ett nytt förslag vill "säkra likvärdighet, kvalitet, samhällsekonomisk effektivitet, behovsstyrning och öppenhet." En hedervärd inställning förstås. Vår oro dock är att direktiven kommer att leda till det motsatta då det är uppenbart att syftet i första hand är att begränsa vinsterna i vård och omsorg. När man läser Civilminister Ardalan Shekarabis och Jonas Sjöstedts debattartikel i Dagens Nyheter den 5 mars får man ett intryck av att de baserar utredningen på ett fåtal incidenter, bland annat förskolan där barnen bara fick vatten och knäckebröd till lunch. Verkligheten är en annan. Privata anordnare har bidragit starkt till att höja kvaliteten på svensk vård och omsorg.
När det gäller till exempel personliga assistans har sex av tio valt en privat utförare istället för kommunen. Det innebär inte att kommunerna gör ett dåligt jobb, däremot är det ett tydligt tecken på att de privata utförarna gör ett bra jobb och bidrar till en välkommen mångfald.

Dagens Nyheter svarar i en ledare i Dagens nyheter direkt på debattartikeln ifråga.
"Delar av frågeställningen är redan besvarad. Alliansens ägarprövningsutredning, som tillsattes 2012 och lämnade sina förslag förra månaden, behandlar några aspekter. Två delrapporter ströks dock av S och MP innan utredningen skickades till tryckeriet.
Båda kapitlen pekade på problemen med regeringens viljeriktning. Professor Per Strömberg underströk i sin del att det saknas stöd för den slentrianmässiga uppfattningen att vinstdrivet är sämre än kommunalt. Han tyckte att det borde utredas mer.
Strömbergs utredning pekade också på svagheter i idén att reglera företagens intressen och motiv i bolags-ordningen. "I bästa fall en tandlös åtgärd", kallade han det. I värsta fall? Tjänstemannavälde och dålig styrning av verksamheten. En vettigare lösning är att skapa allmänna spelregler som ger kvalitet.
Det är poängen Shekarabi brukar upprepa: Kvalitet, kvalitet, kvalitet. Men så länge Vänsterpartiet bestämmer handlar frågan bara om vinst, vinst, vinst."

Från Humanas sida är vi oroliga att ett regelverk i linje med debattartikeln i DN leder till färre företag inom vård och omsorg, vilket i sin tur leder till att det blir kunderna som drabbas. Vi arbetar vidare med att förse politiker och andra beslutsfattare med material för väl avvägda beslut.