Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Kommunerna dåliga på att informera om tillgängliga sportlovsaktiveter

Publicerad: 2015-03-03

En ny granskning av kommunernas sportlovsinformation visar att endast en av åtta granskade kommuner informerar om aktiviteter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Kommunerna måste bli bättre på att anordna aktiviteter för alla, men också informera bättre om tillgängligheten för alla de aktiviteter som anordnas menar Humana, som gjort undersökningen.

– Barn med funktionsnedsättning måste få möjlighet att aktivera sig under sportlovsveckan precis som deras jämnåriga. Det är tredje året i rad vi gör undersökningen, och ingen förbättring har skett. Detta är särskilt angeläget då många med funktionsnedsättning svårt att ägna sig åt fritidsaktiviteter på det sätt som de vill, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

För tredje året i rad har Humana granskat kommunernas information om sportlovsaktiviteter. Resultaten visar att av de 203 granskade kommuner som har information på sina hemsidor, så är det bara 27 som också har information om aktiviteter som är tillgängliga för alla. I de flesta fall är det ett fåtal aktiviteterna som är tillgängliga. 2014 hade var sjätte granskad kommun information om tillgängliga aktiviteter, och i år är det alltså bara knappt var åttonde kommun som har detta. I många fall kanske också helt i onödan, då aktiviteter kan vara tillgängliga för alla, men information om detta saknas.

Ohälsa är tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen, enligt Myndigheten för delaktighet. I en undersökning som Humana tidigare genomfört, där över 900 personer med funktionsnedsättning deltog, framgick att fyra av tio med funktionsnedsättning upplevde att de inte kan motionera i den utsträckning de vill. Nästan lika många tyckte inte att de har tillräcklig möjlighet att utöva fritidsintressen.

– Tillgänglighetsanpassade aktiviteter ger inte bara fler möjlighet att ha ett aktivt sportlov, utan bidrar också till att förbättra hälsan för en stor grupp människor. I många fall är det föreningar som står för sportlovsaktiviteterna. Kommunerna bör driva på för att fler aktiviteter ska bli tillgängliga och att det ska finnas information om dem, säger Jonatan Arenius.

Granskningen av hemsidorna har gjorts löpande under vecka 7 – 9.


För mer information och kommunvisa svar, kontakta:
Jonatan Arenius
0704- 10 56 19