Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Med anledning av dagens riksdagsseminarium

Publicerad: 2015-05-19

Personlig assistans handlar i grunden om att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett eget liv. Att vara beroende av hjälp från en annan människa innebär stor utsatthet. Därför är möjligheten att kunna välja vem som ska vara personlig assistent alldeles speciellt viktig. Håller man med om detta måste man också ge förutsättningar för att detta ska kunna fungera. Allt annat är hyckleri säger Harald Wessman, VD på Humana Assistans.

– Mytbildningen inom assistansområdet är utbredd. Vi skär inte guld med täljkniv. Vinstnivån inom assistansverksamheterna ligger runt fem procent i snitt. När assistansersättningen inte höjs på ett rimligt sätt samtidigt som vi seriösa aktörer med kollektivavtal har löneökningar enligt avtal leder detta till att de redan små marginalerna krymper på ett oroväckande sätt, konstaterar Wessman.

– Lägger man på att den lägre arbetsgivaravgiften för unga leder till kostnadsökningar på uppemot tre procent för branschen så hamnar lönsamheten på noll eller till och med på minus för branschen som helhet. Budskapet från regeringen tycks vara att vi ska sänka lönerna eller lägga ner och lämna över till kommunerna avslutar Wessman.

Fakta:

Hit går assistansersättningen

För två år sedan gick enligt senast tillgänglig statistik cirka 90% av assistansersättningen till löner och lönebikostnader. Den resterande tiondelen av ersättningen ska täcka bland annat utbildningsinsatser, hyror, IT, resor för assistenterna och kvalitetsuppföljning. Den genomsnittliga lönsamheten för privata anordnare var då fem procent. Sedan dess har lönerna två år i rad ökat väsentligt mer än assistansersättningen. Med högre arbetsgivaravgifter för unga förutses den genomsnittliga lönsamheten närma sig noll. Till skillnad från flertalet andra branscher finns ingen möjlighet att kompensera ökade kostnader med högre priser. Inte heller kan man utföra en assistanstimme på 55 minuter.

Fakta:

Personlig assistans ger jobb åt många unga

Förra året anställde enbart Humana Assistans drygt 1800 personliga assistenter som inte fyllt 26 när året började. Den här gruppen utgör en fjärdedel av alla våra personliga assistenter. För många är arbetet som personlig assistent det första arbetet och fungerar som en introduktion till arbetsmarknaden. En stor del av alla dessa ungdomar har invandrarbakgrund.

Fakta:

Två av tre har valt en annan än kommunen som utförare

Vill man ha en mångfald av aktörer inom personlig assistans krävs långsiktiga och rimliga villkor för utförarna. Flera myndigheter överväger förändringar som gör det dyrare att bedriva personlig assistans. Till exempel planerar Försäkringskassan för ändrade betalningsperioder och andra myndigheter ställer ytterligare i och för sig ofta välkomnade krav, men som driver upp kostnaderna för utförarna. De assistansberättigade fortsätter välja de privata alternativen och kooperativ istället för kommunerna. Idag har två tredjedelar valt en annan utförare än kommunen.

Samtidigt är också kommunernas kostnader för att utföra samma tjänst genomgående betydligt högre än de privata utförarna. Flera kommuner har anlitat privata företag för att stå för utförandet av den personliga assistansen hos de individer som valt kommunen som utförare för att nå kostnadskontroll.


För mer information kontakta:
Pressansvarig
Patrik Silverudd
0766-112 111
patrik.silverudd@humana.se 

Harald Wessman
070-022 28 27