Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Med anledning av media kring en badolycka i Askim tidigare i somras

Publicerad: 2015-09-28

Den 4:e augusti inträffade en tragisk badolycka där en 15-årig pojke drunknade. Först och främst vill jag konstatera att det är fruktansvärt att en ung man går bort. Säkerheten för de som är i vår vård och omsorg kommer alltid först i våra verksamheter. Trots det inträffar olyckor och detta är första gången under våra dryga 20 års verksamhet och förhoppningsvis sista gången detta händer hos oss.

I enlighet med Baggiums interna regelverk upprättades en incidentrapport omedelbart och en sk Lex Sarah-anmälan gjordes. I media beskrivs det som att det skulle vara något konstigt att det som hänt utreds. Det är tvärt om. Det är mina medarbetare som har upprättat anmälan och angivit de åtgärder som vi vidtagit för att förhindra att det inträffar igen. Vi välkomnar därför IVO:s granskning av det som skett. Baggiums egen utredning visar att personal som var på plats hade fått introduktion och informerats om alla rutiner, dock har inte dokumentationen kring introduktionen följts till fullo. Vi har naturligtvis stärkt upp rutinerna efter denna olycka. Simprov görs på alla ungdomar i en närbelägen sjö, också så med de ungdomar som var med vid detta tillfälle.

Under pågående granskning kan vi inte uttala oss om det enskilda ärendet. Det är IVO som avgör om hela eller delar av anmälan ska vara offentlig eller sekretessbelagd. Vår personal har liksom alla vård- och omsorgspersonal sekretessplikt kring våra klienters enskilda ärenden.

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Jag själv har min bakgrund i denna verksamhet innan ens begreppet "ensamkommande" fanns.

Utöver tystnadsplikt när det gäller enskilda klienter vill jag tydliggöra att vi tillämpar meddelarfrihet inom vårt företag. Det råder verkligen inga generella förbud att tala med media. Alla vet att man har en rättighet att tala, men det finns ingen skyldighet att man gör det.

När utredningens slutsatser blir kända kommer vi ytterligare granska oss själva för att se om vi kan förbättra våra rutiner mer än vi redan gjort för att undvika en sådan tragisk olycka igen.

Claus Forum
Vd Baggium Affärsområdeschef Individ och Familj, Humana


Fakta:
Baggium Vård och Behandling har funnits sedan 1992, har specialistkompetens inom arbete med ensamkommande barn och ungdomar och bistår med boende och omvårdnad. Utöver det har Baggium andra behandlingsalternativ i form av HVB för pojkar och flickor i åldrarna 12-21 i behov av vård. Förutom de olika enheterna erbjuder Baggium resurser med bland annat legitimerade psykologer. Baggium Vård och Behandling har mångårigt samarbete med bland annat Mölndals kommun, därutöver cirka 140 kommuner i Sverige.


För mer information:
Patrik Silverudd
pressansvarig
0766-112 111