Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Humana expanderar in i Finland genom förvärv

Publicerad: 2016-05-03

Humana AB, ett ledande nordiskt omsorgsföretag. Som nu förvärvar den ledande aktören för individ och familjeomsorg för barn och unga i Finland, Arjessa. Genom förvärvet etablerar Humana en plattform för fortsatt tillväxt i Finland.

Humana AB har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Arjessa Oy ("Arjessa" eller "Bolaget"). Från Sentica Partners Oy och ett antal privatpersoner. Transaktionen är villkorad av godkännande av den finska konkurrensmyndigheten och affären förväntas genomföras i slutet av andra kvartalet 2016.

Arjessa värderas till (enterprise value) 32 miljoner EUR. Köpeskillingen, som erläggs vid tidpunkten för överlåtelsen, kommer att finansieras genom kontanta medel och befintliga kreditfaciliteter. Intäkterna i Arjessa uppgick under 2015 till 32,1 miljoner EUR och rörelseresultat före goodwillavskrivningar till 3,1 miljoner EUR. Företaget har fler än 800 hel- och deltidsanställda. Humanas förvärv av Arjessa kommer inte att påverka den löpande verksamheten eller de anställda i Bolaget.

– Beslutet att expandera in i Finland är i linje med Humanas tillväxtstrategi. Förvärvet av Arjessa är ett viktigt steg. I Humanas ambition att bli det ledande omsorgsföretaget i Norden, säger Rasmus Nerman, vd för Humana. Arjessa och dess ledning ger Humana en optimal plattform för vidare expansion i Finland. Förvärvet stärker Humanas position som den ledande aktören i Norden inom individ- och familjeomsorg, avslutar Rasmus Nerman.

Arjessa är en ledande kvalitetsaktör som bedriver verksamhet i egen regi. Inom psykiatrisk och psykosocial behandling för barn, ungdomar och familjer i Finland. Med sin breda geografiska närvaro och sin position som den största privata utföraren inom barn- och familjeomsorg. Den näst största aktören inom institutionsvård för barn i Finland. Kompletterar Arjessa Humanas position kompetens inom områdena psykosocialt förändringsarbete och psykisk ohälsa. Sammantaget kommer Arjessa och Humana att utgöra den i särklass största ledande nordiska leverantören inom individ- och familjeomsorgsområdet.

– Arjessa och Humana passar bra ihop både ur ett operativt och ett kulturellt perspektiv, säger Pasi Kohtala, vd för Arjessa. Vi delar samma grundläggande värderingar och har en samsyn om hur bra omsorg ska utföras. Arjessas ledningsgrupp ser fram emot att bli en del av Humana. Att få dra nytta av Humanas djupa kunskap för att vidareutveckla och expandera vår verksamhet. Samt vårt kunderbjudande inom omsorgsområdet.

Förvärvet förväntas ge ett positivt tillskott till intäkter och resultat per aktie under 2016.


För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Bonnevier
CFO
070-164 73 17
ulf.bonnevier@humana.se

Cecilia Lannebo
IR-ansvarig
072-220 82 77
cecilia.lannebo@humana.se

Läs mer på http://corporate.humana.se