Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Humana presenterar Kvalitetsredovisning 2015

Publicerad: 2016-05-11

Humana har under 15 år gått från att vara ett lokalt assistansföretag. Till att bli ett av Sveriges ledande privata och idédrivna omsorgsföretag. Med en utpräglad kvalitetskultur. I år presenterar Humana för första gången en kvalitetsredovisning på koncernnivå. Med syfte att på ett öppet och transparent sätt delge hur vi arbetar för att utveckla och stärka våra verksamheter.

Ambitionen är att Humanas kvalitetsarbete också ska bidra till en positiv utveckling av omsorgsbranschen. I de mätningar som görs där Humana kan jämföras kvalitetsmässigt mot andra aktörer i marknaden. Såväl privata som offentliga. Uppvisar Humana genomgående mycket goda resultat.

– Kvalitet betraktas alltför ofta som något subjektivt. Men ska vi höja kvaliteten i svensk omsorg. Är det angeläget att följa objektiva kvalitetsmått som är lätta att mäta. Värdera och jämföra över tid och mellan enheter. Tyvärr saknas nationellt överenskomna kvalitetsmätningar inom stora delar av omsorgen, konstaterar Humanas kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm.

– Ett undantag är dock äldreomsorgen. Som har kommit en bit på väg. Där har användningen av kvalitetsregister bidragit till snabb utveckling. Bland annat inom demens- och palliativ vård, fortsätter Nilsson Bågenholm.
Denna kvalitetsredovisning beskriver våra olika verksamheter. Hur vi arbetar med kvalitet och måluppfyllnad. Samt visa exempel på de åtgärder vi vidtar för att förbättra oss systematiskt. Vår förhoppning och absoluta ambition är att Humanas kvalitetsarbete bidrar till att utveckla hela omsorgsbranschen.

Här hittar du kvalitetsredovisningen


För mer information, vänligen kontakta:

Eva Nilsson Bågenholm
Kvalitetsdirektör Humana
eva.nilssonbagenholm@humana.se
070-000 18 55

Patrik Silverudd
Pressansvarig
patrik.silverudd@humana.se
0766-112 111