Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Humanas tillgänglighetsbarometer 2016

Publicerad: 2016-05-04

Kommunerna brister i arbetet med att uppfylla målsättningen att göra samhället tillgängligt för alla. Även enkla och billiga åtgärder för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning uteblir i många kommuner. Det framkommer i Tillgänglighetsbarometern 2016 som publiceras idag och där 194 kommuners arbete med tillgänglighet granskats.

Humanas Tillgänglighetsbarometer har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från den ideella organisationen Hjärnkraft och SPF seniorerna.

– Det finns åtgärder som både tar tid och som kräver resurser. Men att kommunerna i så stor utsträckning inte genomför tillgänglighetsinsatser. Som är enkla och kostnadsfria tyder på en alldeles för passiv inställning, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

I Humanas Tillgänglighetsbarometer. Som genomförs för sjunde året i rad. Har 194 kommuners arbete med att göra samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättning granskats. Enligt riksdagsbeslut skulle så kallat enkelt avhjälpta hinder varit undanröjda senast år 2010. Granskningen visar att målet fortfarande är långt ifrån uppnått. Att även insatser som kan rymmas inom budget uteblir på många håll.

Till exempel uppger hälften av de granskade kommunerna att de inte utvärderar om de når sina egna mål för tillgänglighetsarbetet. En tredjedel gör inga insatser alls för att få privata aktörer att arbeta med tillgänglighet. Ungefär hälften ställer inga krav på tillgänglighet när de delar ut medel till föreningar eller kulturverksamheter.

Exempel på positiva resultat är att många idrottsanläggningar och simhallar runt om i landet är tillgängliga. Att många kommuner erbjuder sommarjobb till unga med funktionsnedsättning. Det finns också enskilda kommuner som visar framfötterna. I Humanas Tillgänglighetsbarometer 2016 har kommunernas arbete betygsatts. Gävle kommun rankas högst följt av Halmstad på andraplats. Sala på en tredjeplats.

– Alla har rätt till ett bra liv och därför måste samhället göras tillgängligt för alla, oavsett funktionsvariation. Det finns många lågt hängande frukter som kommunerna kan börja med. Att sätta upp mätbara mål och samarbeta med brukarorganisationer och näringsliv är viktiga inslag i arbetet, säger Jonatan Arenius.

Humanas Tillgänglighetsbarometer har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från den ideella organisationen Hjärnkraft och SPF seniorerna. 

Här kan du läsa hela rapporten

För mer information:
Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig
070-410 56 11
jonatan.arenius@humana.se