Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Plus och minus i direktiven för LSS-utredningen

Publicerad: 2016-05-27

Desirée Pethrus (KD) får 2,5 år på sig att utreda hur LSS ska utformas i framtiden vilket borgar för en bred politisk förankring, Regeringen väljer att inte göra LSS till en valfråga. Enligt direktiven ska hon bland annat utreda anhörigas roll som assistent och den hjälp kunder idag kan få av jurister.

Att utredningen ska presenteras först efter nästa val är glädjande då det ger förutsättningar för grundligt arbete. Det finns också en ambition att komma tillrätta med flera otydligheter som finns idag, bland annat föräldraansvaret, något Humana genom vår chefsjurist Christian Källström har drivit i flera år. 

Inget om det större perspektivet
Vi saknar det samhällsekonomiska perspektivet; att merparten av pengarna går tillbaka i form av skatter, att det är en reform som skapar jobb etc. Det är också synd att det är fokus på att minska statens kostnader för personlig assistans. Sannolikt innebär det högre kostnader i andra ändar om assistans dras ner men det är inget som nämns. Vi skulle även gärna se att kommunernas roll som utförare av personlig assistans utreddes, det saknas helt. Samtidigt är det i dagsläget just direktiv och det ska bli intressant att se hur de slutgiltiga förslagen blir.

Juristernas roll vid överklaganden och ansökningar
Man vill också utreda möjligheten att minska eller ta bort anordnarnas inflytande vid ansökningar om assistans. Istället för jurister från Humana eller något annat bolag skulle det till exempel kunna bli oberoende laglig hjälp.
Anhöriga assistenter kommer att analyseras speciellt då det finns en bild att framför allt barn blir en inkomstkälla för familjen om föräldrar arbetar som assistenter.

Fem länder nämns för att studera närmare: Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Australien.

Läs också Bengt Westerbergs debattartikel i Dagens Nyheter: "Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans."