Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

”Välfärdssatsningen” är en förtäckt nedskärning på dem med störst behov!

Publicerad: 2016-09-20

Regeringen har presenterat budgeten för 2017. Man konstaterar att Sveriges ekonomi är stark, med hög tillväxt och fallande arbetslöshet. Budgeten kallas för ”Samhällsbygget” och finansministern utlovar reformer inom välfärden. Läser man budgeten noga kan man tyvärr konstatera att inte alla inkluderas i detta samhällsbygge. Det är inte alla som får ta del av de reformsatsningar som görs. Tvärtom kommer de med störst behov att få vara med att betala.

Harald Wessman, affärsområdeschef personlig assistans
Harald Wessman, affärsområdeschef personlig assistans

– På 233 sidor om hälsovård, sjukvård och omsorg lyckas man få in ordet valfrihet en enda gång. "Assistansreformen har inneburit en ökad valfrihet..." Tempusformen är passande. Har inneburit. För sedan ägnas en otrolig kraft för att så effektivt som möjligt begränsa denna valfrihet, detta inflytande och denna livskvalitet, konstaterar Harald Wessman, affärsområdeschef för personlig assistans inom Humana.

Det var bara ett år sedan som hela funktionshinderrörelsen och alla utförare inom personlig assistans som en man protesterade mot att schablonersättningen inom personlig assistans bara höjdes 1,4 procent. Då sa finansministern att den skulle höjas precis lika mycket (eller lite) varje år under mandatperioden. Inte ens detta höll man.

Det nu beslutade påslaget på 1,0 procent är ett slag i ansiktet på de som har personlig assistans när lönerna höjs med 2,2 procent, ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften försvunnit och man har infört efterskottsbetalning istället för förskottsbetalning. Det är den lägsta höjningen någonsin för personlig assistans. I realiteten är detta dock ingen höjning alls utan en kraftfull sänkning.

Sveriges kommuner och landsting har tidigare konstaterat att kommunerna inte klarar av att driva personlig assistans på den ersättningsnivå som varit. Man sa redan för några år sedan att man skulle behöva ca 30 kronor mer per timme (10-12 procent). När nu nivåerna inte höjs ens i närheten av de faktiska kostnadsökningarna så kommer ännu fler kommuner att tvingas ta ännu mer pengar från annat för att finansiera underskotten på den personliga assistansen. Detta talar man tyst om. Det är ju inte statens kostnader utan kommunernas. Kommunerna verkar dock ha resignerat. På annat sätt är det svårt att tolka deras tystnad.

Regeringen vill ha "vinsttak" mot "övervinsterna" i välfärden. Att tala om detta samtidigt som man talar om personlig assistans vore skrattretande om det inte handlade om människors rättigheter till ett liv som andra. I vissa fall rätten till ett liv över huvud taget. Den genomsnittliga "vinsten" i branschen som helhet närmar sig noll eller kan till och med vara negativ.

Rädsla och uppgivenhet är känslor som vi möter hos många av våra kunder. Det är djupt tragiskt att regeringen har gjort de personer med funktionsnedsättning som har störst behov till sina fiender. Man slår på dem som redan ligger.

– Vad en differentiering av schablonersättningen som man diffust talar om kommer att innebära vet vi inte. Men regeringen har hittills bara haft ett enda syfte med allt som rör personlig assistans – de statliga kostnaderna ska skäras ned. Att man i budgeten dessutom smusslar in att man kan sänka ersättningen när som helst under året är skamligt utan gräns, avslutar Wessman.


För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Silverudd
pressansvarig Humana
0766-112 111 


Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen "Alla har rätt till ett bra liv". 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.