Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Bra för svensk välfärd med långsiktiga och hållbara lösningar

Publicerad: 2016-10-26

Idag har ledande företrädare för Moderaterna. Bland annat deras partiledare Anna Kinberg Batra. Presenterat ett antal förslag inom välfärdsområdet på SvD Debatt. Humanas vd Rasmus Nerman kommenterar förslagen:

Humana är inte bara ett av Sveriges ledande omsorgsföretag. Vi är också en av landets största privata arbetsgivare. Därför välkomnar vi när politiker driver på för att hitta hållbara och långsiktiga lösningar. På de utmaningar som Sverige står inför, säger Humanas vd Rasmus Nerman i en kommentar.

Stabila och långsiktiga förutsättningar är viktiga för oss som arbetar med välfärdsfrågorna. Konkurrens på lika villkor och hård men rättvis uppföljning. Av såväl kvalitet som regelefterlevnad. Är allt sådant som vi inom välfärdsföretagen efterlyst länge. Därför uppskattar vi när man som Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra. I idag på SvD-debatt går ut och föreslår ett tydligare och mer rättvist regelverk för välfärdstjänster. Att man försöker hitta samförstånd över blockgränsen, avslutar Rasmus Nerman.

Moderaternas förslag med kommentarer:

  • Generell tillståndsplikt.Detta föreslås gälla både för fristående och offentliga aktörer vilket är absolut nödvändigt för att åstadkomma konkurrensneutralitet och högre kvalitet. Idag saknas dessa krav på kommunal verksamhet.
  • Nationella kvalitetskrav.är också bra, när man utgår ifrån resultat och utfall på verksamheterna. Att det inte fastnar i alltför hög detaljstyrning. Som riskerar hämma innovation och nya metoder/arbetssätt.
  • Tillsynsmyndigheter ska följa upp kvalitet och sanktioner ska sättas in vid bristande kvalitet.
    Mycket bra att myndigheterna ska följa upp både fristående och offentligt drivna verksamheter. Den som gång på gång inte förmår leverera välfärdstjänster med rätt kvalitet borde få sitt tillstånd indraget – oavsett huvudman. Bra att man avfärdar generellt vinsttak från moderaternas sida.

Debattartikeln 


För mer information, vänligen kontakta: 
Patrik Silverudd
pressansvarig Humana


 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen "Alla har rätt till ett bra liv". 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.