Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Vill man rädda svensk välfärd är detta fel väg att gå!

Publicerad: 2016-11-07

Idag har så Välfärdsutredningen presenterat sitt förslag angående vinstbegränsningar och annat. Humanas vd Rasmus Nerman kommenterar förslaget:

Redan vid ett första påseende av Välfärdsutredningens förslag kan man konstatera att om man vill rädda svensk välfärd är detta fel väg att gå. Det är tydligen lättare att slå på företags vinstnivåer istället för att fokusera på kvalitetskrav, konstaterar Humanas vd Rasmus Nerman.

Man säger sig vilja att pengarna inom skattefinansierad välfärd "går till rätt saker". Men man bortser från att många verksamheter som bedrivs inom kommun, landsting och stat är ineffektiva, av sämre kvalitet och med mindre nöjda kunder än motsvarigheten i den privata sektorn. Effektivitetsförlusterna i de offentligt drivna verksamheterna är sammantaget mycket högre än vinsterna inom den privata sektorn. Frånvaron av seriösa analyser från Välfärdsutredningen inom området är monumental, fortsätter Nerman.

Det positiva med utredningen är att man åtminstone till en del lyfter kvalitetskrav på välfärdsområdet. Ge oss hårda, men schyssta villkor med konkurrens på lika villkor; ge oss tuff uppföljning av kvalitet och regelefterlevnad men färre detaljregleringar så kan vi istället bättre ta itu med de många utmaningar som svensk välfärd står inför, fortsätter Nerman.

Sverige har en åldrande befolkning där allt färre kommer att arbeta och betala skatt samtidigt som behovet av vård- och omsorg ökar. Raserar man privata företags möjligheter att bedriva sin verksamhet genom kraftiga begränsningar leder det till att färre vill driva företag inom välfärdssektorn. Då kommer den valfrihet som människor vant sig vid i Sverige att minska kraftigt. Därtill kommer mycket av innovation och nödvändig förnyelse att försvinna. Vi får helt enkelt mindre för skattebetalarnas pengar. Det är en dum väg att gå på ren svenska, avslutar Nerman.


För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Silverudd
pressansvarig Humana
0766-112 111

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen "Alla har rätt till ett bra liv". 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.