Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Sex av tio kommuner dåligt rustade inför att barnkonventionen blir lag

Publicerad: 2016-12-11

Regeringen vill stärka barns rättigheter genom att göra FNs barnkonvention till lag. Men i en ny undersökning som genomförts av omsorgsföretaget Humana. I samarbete med organisationen Maskrosbarn. Framgår att sex av tio granskade kommuners socialtjänster är dåligt förberedda inför den stora reformen. Barnrättighetsutredningen har lämnat flera konkreta förslag men majoriteten av kommunerna avvaktar.

– När barnkonventionen blir svensk lag kommer kommunerna behöva stärka sitt arbete med barn i utsatta situationer. Det är en stor och komplex reform. Därför är det oroväckande att majoriteten av kommunerna inte ens påbörjat en översyn. Hur deras egen verksamhet kommer att påverkas, säger Jeanette Johansson-Ånmark, metodsamordnare Barn och unga på Humana.

I våras lämnade den av regeringen tillsatta Barnrättighetsutredningen sitt slutbetänkande. Med förslag på åtgärder som behöver vidtas när barnkonventionen blir lag. Även om regeringen ännu inte arbetat fram en proposition med konkret lagförslag finns det genom utredningen väl beskrivna utvecklingsområden. Det handlar om allt från kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen till informationssatsningar och barnanpassning av verksamhet. En viktig del av utvecklingsarbetet kommer att behöva ske vid kommunernas socialtjänster där man arbetar med barn i utsatta situationer.

Totalt 131 kommuners socialförvaltningar har inom ramen för Humanas Barnbarometer svarat på frågan. Om kommunen har inlett arbetet med att identifiera vilka åtgärder kommunen behöver vidta. För att klara de åtaganden som föreslås. Sex av tio granskade kommuner uppger att de inte inlett arbetet. Med att identifiera åtgärder. En tiondel svarar vet ej och tre av tio uppger att arbetet inletts.

– Vi som dagligen möter och arbetar med barn i utsatta situationer ser många gånger hur barnens rättigheter åsidosätts. Att göra barnkonventionen till lag är en välkommen förstärkning av barnets rättigheter. Men det kommer innebära ett tufft omställningsarbete för många kommuner, säger Jeanette Johansson-Ånmark.


För mer information kontakta:
Jeanette Johansson-Ånmark
metodsamordnare Barn och unga, Humana
072-700 86 88
jeanette.johansson-anmark@humana.se 

Sandra Patel Seropian
chef för påverkansarbete, Maskrosbarn
073-081 22 03
sandra@maskrosbarn.org

Caroline Almgren
projektledare
070-520 26 55
caroline.almgren@humana.se