Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Socialtjänsternas personalomsättning ökar kraftigt

Publicerad: 2016-12-20

Personalomsättningen vid landets socialtjänster ökar kraftigt. Andelen kommuner vars socialtjänst har en personalomsättning på över 30 procent har fördubblats på fyra år. Det visar Humanas Barnbarometer som tagits fram i samarbete med organisationen Maskrosbarn och som publiceras idag. Situationen riskerar gå ut över barn i utsatta situationer som behöver socialtjänstens stöd.

– Andelen kommuner som har mycket svåra problem med hög personalomsättning i socialtjänsten ökar dramatiskt. Hög personalomsättning gör att barn som behöver socialtjänstens stöd hamnar i kläm när de inte kan få bygga upp långvariga och stabila relationer med socialsekreterare, säger Jeanette Johansson-Ånmark, metodsamordnare barn och unga på Humana.

Det är fjärde året i följd som Humanas Barnbarometer genomförs. 143 kommuner har granskats inom ett antal områden som har betydelse för socialtjänsternas arbete med barn i utsatta situationer. En av de mest påtagliga, och negativa, förändringarna som noteras handlar om socialtjänsternas personalomsättning.

Andelen granskade kommuner med sund nivå på personalomsättning bland socialsekreterare, det vill säga max tio procent, har minskat från 41 procent av kommunerna år 2013 till 25 procent av kommunerna år 2016. Samtidigt har andelen kommuner i högsta nivå av personalomsättning fördubblats under samma period, från att gälla var tionde kommun till att gälla var femte kommun.

Studien visar också att under samma period så har andelen granskade kommuner som misslyckats med att genomföra barnutredningar inom ramen för fyra månader ökat, ramen som lagen anger som gräns. Andelen kommuner som passerat fyramånadersgränsen fler än tio gånger under en tvåårsperiod har fördubblats. Kommunerna själva anger att hög arbetsbelastning är främsta orsaken till fördröjda utredningar.

– Vi som dagligen möter och arbetar med barn i utsatta situationer ser många gånger hur kommunerna får allt svårare att tillgodose barnets bästa. När personalomsättning och arbetsbelastning blir hög går det i slutändan ut över barnen. Det behövs strategier och resurser för att stärka socialtjänsterna, säger Jeanette Johansson-Ånmark.

Humanas Barnbarometer 2016 bygger på en enkätstudie riktad till kommunernas socialtjänster. Frågorna har arbetats fram av expertis vid Humana och organisationen Maskrosbarn.


För mer information kontakta:
Jeanette Johansson-Ånmark
metodsamordnare Barn och unga, Humana
072-700 86 88
jeanette.johansson-anmark@humana.se

Sandra Patel Seropian
chef för påverkansarbete, Maskrosbarn
073-081 22 03
sandra@maskrosbarn.org 

Caroline Almgren
projektledare
070-520 26 55
caroline.almgren@humana.se